Poslední den jsme podnikli malou vycházku do okolí. Pokochali jsme se krásným výhledem a navštívili ateliér uměleckých výtvarníků. Po cestě na nádraží jsme se zastavili u rodičů u paní učitelky. Byli jsme srdečně uvítáni skutečně po " valašsku". Na nádraží jsme zamávali Valašskému Meziříčí a hurá do Prahy.

Posíláme hezký pozdrav z dnešního výletu z Radhoště. Těšíme se na viděnou zítra v 18:39 u vlaku. 

Dnešní slunečný den se opravdu vydařil. Po vydatné snídani jsme odjeli do skanzenu v Rožnově. Ve Valašské dědině se děti seznámily se způsobem života v tomto kraji v dávných dobách. Dopolední výuka probíhala s přísným panem učitelem, kde nechyběla ani rákoska. Viděly také pravého mlynáře a v provozu větrný mlýn. Vyšlápli jsme si i na Jurkovičovu rozhlednu. Na pravé valašské dědině nechyběla ani hospodářská zvířata. Prohlídku jsme ukončili v Dřevěném městečku na Valašském Slavíně. Děti se večer nacpaly borůvkovými knedlíky, dopsaly si Zážitkové deníky, zazpívaly si s Jonathanem a nyní už spokojeně spí.

V sobotu 21. května se uskutečnila na půdě Sokola Spořilov Třídní akademie spojená se sportovním odpolednem. Děti připravily a nacvičily hodinový program kde se cvičilo, recitovaly se básničky a zpívaly moravské písničky. Po vystoupení zavládla v Sokole sportovní nálada. Utvořily se smíšené týmy dětí ze 3.B, jejich sourozenců a rodičů a s velkým nasazením se hrál turnaj ve vybíjené, v kopané a nechybělo ani cvičení na nářadí. Děti předvedly, co se v hodinách tělocviku naučily - šplh, cvičení na koberci, přeskok přes kozu. Rodiče zavzpomínali na školní léta a také předvedli své umění. Zbyla chvilka i na popovídání si u kafíčka. Krásný slunečný den jenom umocnil příjemné, přátelské a pohodové odpoledne.

 

 

Strana 1 z 3

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Markéta Skřivánková
E-mail: skrivankova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky