DĚJEPIS 8.A

V úterý 28.2.2017 bude test z dějepisu Velká francouzská revoluce a napoleonské války. Test bude z učiva, které je v učebnici na straně 55-68. Pokud hodina odpadne, test bude ve středu 1.3.2017.

Prohlídka židovského města

Na prohlídku jsme se sešli před hlavním vchodem naší školy v 8:30. Bohužel v počtu jen osmnácti žáků a jednoho pana učitele. Cesta probíhala bez potíží a dorazili jsme do ulice Maiselova. Tam pan učitel sehnal paní průvodkyni. První jsme viděli židovskou radnici, kde židovská komunita v Praze vyřizuje nejvážnější věci, odkud se jejich město řídí. Ta byla naproti Staronové synagoze.

Staronová synagoga

Tato synagoga nás zaujmula asi nejvíce, protože byla rozdělena na dvě části: pro ženy a děti a pro muže. Ženy a děti měly okrajové části a muži měli prostředek synagogy, kde se modlili a měli tam uschovanou Tóru (posvátná kniha židů). Do této synagogy jsme si museli nasadit papírové jarmulky, které nám dali u vchodu.

Klausová synagoga

Ta se nám také líbila. Uprostřed byla vitrína, ve které byla uložena Tóra s ukazovátkem. Lidé se Tóry dotýkat nesmí, protože je posvátná. Byla tam také socha rabiho Lòwa. V 1. patře je ,,skanzen‘‘ Židů, tedy např. ve vitríně byla kuchyně, šaty atd.

Pinkasova synagoga

Je to židovské pietní místo, protože je zde 80 000 jmen židů napsaných po zdech, kteří byli vězněni v koncentračních táborech. 10 000 židů z nich přežilo. Jména jsou zapsána takto: místo narození – žlutě, příjmení – červeně, ostatní černě.

 

Obřadní síň

Byla tam obřadní síň, kde pohřební bratrstvo dobrovolně vykonávalo pohřební obřady. Židé si přivolali tyto muže (byli také židé), aby provedli obřad a mrtvého pohřbili. Nejdříve museli sešít pohřební plášť, kterým dotyčného přikryli.

Pak ho položili na dřevěnou desku a dali do vykopané jámy. Rakve nepoužívali, protože věřili, že z prachu jsi a v prach se obrátíš. Tedy nechat tělo napospas přírodě.

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov patří k nejstarším židovským pohřebištím na světě. Byl založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1439, poslední pohřeb se konal o 348 roků později. Areál hřbitova byl během staletí vícekrát rozšiřován, ale jeho plocha přesto nestačila potřebám Židovského Města. Zesnulí tak byli ukládáni do země v až deseti vrstvách nad sebou.

Na hřbitově se nachází na 12 000 náhrobních kamenů, mnohé s poutavou zvířecí i rostlinnou symbolikou.

Nejvýznamnější pohřbené osobnosti

* učenec a pedagog, rabi Jehuda Leva ben Becalel, zvaný rabi Löw (zemřel r. 1609).

* učenec a básník Avigdor Kara (zemřel r. 1439). * stavitel Pinkasovy synagogy Aharon Mešulam Horovic (zemřel r. 1545). * primas pražského Židovského Města a stavitel Maiselovy synagogy Mordechaj Maisel (zemřel r. 1601).

Maiselova synagoga

Maiselova synagoga byla postavena v letech 1590-92 na základě privilegia císaře Rudolfa II. Jejím zakladatelem byl primas pražského Židovského města Mordechaj Maisel.

Na svou dobu neobvyklý trojlodní chrám v renesančním stylu zbudovali stavitel Juda Coref Herz a Josef Wahl.

Roku 1689 synagoga při požáru ghetta vyhořela a následně byla několikrát přestavěna. Do současné novogotické podoby byla obnovena podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893-1905.

Socha Franze Kafky

Je postavena vedle Španělské synagogy. Vytvořil ji český malíř a sochař Róna v roce 2012. Na soše má Franz Kafka pozlacené špičky bot.

Španělská synagoga

Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Židovského Města. Byla postavena roku 1868 jako chrám Spolku reformovaného kultu na místě Staré školy – nejstarší modlitebny ghetta z 12. století. Své jméno získala díky působivé vnitřní výzdobě v maurském slohu.

Matěj Charousek.

 

 

Ve škole a tedy i v 7. A nesmí chybět dobrá nálada, zdravý rozum, nadšení, spolupráce, ohleduplnost, pocit štěstí, elán, hezké známky, bez poznámky, zábava, tvořivost, radost, pohoda, zájem, zážitky, pocit úspěchu, aktivita a objevování nových věcí. A aby se nám to dařilo, tak jsme si vytvořili i třídní pravidla.

Strana 1 z 2

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Viktor Turok
E-mail: turok@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky