Mgr. Dagmar Gabrielová

Napsal(a): 

učitelka 1. stupně

Vzdělání
Pedagogická fakulta UP Olomouc, učitelství pro 1. stupeň se specializací Tv

Další vzdělávání
Nové a alternativní metody ve výuce UK Praha

Kurzy grafomotoriky

Výuka dětí s SPU

Metoda dobrého startu

Činnostní učení Nová škola

Aktivity ve škole
Výtvarný kroužek 1. a 2. třídy

Zájmy
Film, četba, historie, architektura, cestování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Český jazyk, vlastivěda a dějepis, zeměpis.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 68
únor 2018