Mgr. Věra Mahdalová

Napsal(a): 

učitelka 1. stupeň – AJ

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK Praha, obor Učitelství pro první stupeň základní školy, specializace HV (1971 – 1975)

Další vzdělávání
Od r. 1990 řada metodických a didaktických kurzů anglického jazyka, seminářů a konferencí organizovaných Pedagogickým ústavem, Pedagogickou fakultou a rovněž vydavatelstvými Oxford University Press, Cambridge
Státní jazyková zkouška (1998)
Studijní pobyt ve Velké Británii
Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy JAME – program  jazykové a metodické přípravy k výuce anglického jazyka  (2003 – 2004)
Národní institut pro další vzdělávání – Jazykové kompetence v RVP (2005)

Aktivity ve škole
V letech 2000 – 2002, 2004 – 2007 vedení dvou mezinárodních programů EU, Socrates – Comenius, spolupráce 6 zemí EU a naší školy
Základní kurz kritického myšlení (RWCT)
Další vzdělávací akce v rámci oboru

Zájmy
Pěší turistika, cestování, lyžování, plavání, domácí práce, práce na zahradě, houbaření. Volný čas nejraději věnuji svým 2 vnoučkům, ale i společenskému tanci.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Bavily mě cizí jazyky a chodila jsem ráda do pěveckého sboru, a to i na fakultě. Líbila se mi výtvarná výchova na 2. stupni základní školy, protože nás učil akademický malíř J. Šrámek. Ráda vzpomínám na dobu školní docházky na 1. stupni základní školy v malé dřevěné školičce v Kaplické ulici v Praze 4. Byla pro mne velkou inspirací. 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 68
únor 2018