Ing. María Yaneth Mubenzemová Rozo, PhD.

Napsal(a): 

lektorka 2. stupeň – ŠJ

Vzdělání
Česká zemědělská Univerzita (ČZU) v Praze - obor tropického a subtropického zemědělství
Doktorantské studium v oboru rostlinné virologie na ČZU
Rodilá mluvčí španělského jazyka

Další vzdělání
Již 19 let učím v různých institucích: ZŠ, SŠ, OA, České zemědělské univerzitě a jazykových školách. 
Zúčastňuji se kurzům pro učitele španělštiny pořádaných v Instituto Cervantese. 
Osvědčení k výkonu funkce zadavatele maturitních zkoušek
Intenzivní roční příprava českého jazyka na Jazykovém středisku UK v Dobrušce.

Aktivity ve škole
Chci být dětem a škole prospěšná a pomocná v jejich aktivitách a plánech týkající se rozvoje znalostí španělštiny. Kladu důraz na gramatiku, správnou výslovnost, rozdíly španělštiny ve různých španělsky mluvících zemí a na psaný projev. Připravuji studenty k maturitní zkoušce ze španělského jazyka.

Zájmy
Četba, příroda, hudba, tanec, sledovaní přírodovědných programů, plavaní

Co mě nejvíce ve škole bavilo?
Ze svých školních let na střední škole nejraději vzpomínám na dobu, kdy se konaly slavnosti k příležitosti osvobození naši země nebo objevení Ameriky a byli nominováni nejlepší studenti a já byla nejlepší ze všech právě ve španělském jazyce a mohla jsem vztyčit vlajku.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 67
říjen 2017