Výběrové řízení do 6. ročníků pro školní rok 2018/2019 se bude konat začátkem června. Konkrétní termín bude uveden na přelomu dubna a května.

Výběrové řízení proběhne v průběhu měsíce dubna.

Z kapacitních důvodů jsme schopni nabídnout našim budoucím žákům, kteří uspějí u výběrového řízení, druhý cizí jazyk španělštinu nebo francouzštinu. Jazyková skupina německého jazyka je plně obsazená.

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1., 3. a 6. ročníků. Přijímání žáků do ostaních ročníků je možné jen ve výjmečných případech a to pouze po individuálního dohodě s vedením školy. 

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 67
říjen 2017