Máme tu únor a s ním i nové pololetí.

Děti se v tom předešlém hodně naučily. Oslavily společně Vánoce s besídkou a hrami. Vytvořily mnoho malých projektů s učivem a také vánoční polaz a těšily se na stromeček, dárky a také na vše, co nám přinese rok 2021. 

V novém pololetí umí rozeznat měkké a tvrdé souhlásky a psaní správného i/y .

V matematice se učí písemně sčítat i odčítat, také násobilku čísla 2 a moc je to baví. 

Na vysvědčení si odnesly samé jedničky za velkou snahu a pilnost.

18. listopadu jsme se jako druháčci vrátili do školy po měsíční pauze v prezenční výuce.

Všechny děti se aktivně zapojily do distančního vzdělávání přes aplikaci Teams a byly moc šikovné.

Své úkoly a domácí přípravu plnily svědomitě a velmi kreativně.

Těšíme se ale opět na normální chod ve škole a hraní s interakcemi mezi sebou.

Ve škole teď připravujeme svůj třídní adventní kalendář a učíme se skládat origami. Počítáme do 100 bez přechodu přes desítky, tvoříme slovní úlohy  a opakujeme probrané učivo z online výuky.

Z geometrického učiva umějí děti poznat tělesa (kvádr, krychle, koule, jehlan, válec, kužel) a také rýsují  body ležící na čáře a neležící na čáře.

Děti znají slova nadřazená a významem podřazená, souřadná. Umí vymyslet a použít slova protikladná a mnohoznačná. Znají slova citově zabarvená (lichotivá a hanlivá).

Těšíme se na další získávání vědomostí a znalostí ze všech předmětů a držíme si palce, abychom mohli do školy všichni chodit ve zdraví až do června, kdy se na prázdniny vždy těšíme.

Vítám všechny děti opět ve škole a těšíme se, že nás nic nezastaví v dalším získávání našich čtenářských dovedností a v objevování zajímavých vědomostíí v českém jazyce, matematice i prvouce. V měsíci září budeme sjednocovat učivo. Doplňovat eventuální mezery v učivu 1. třídy, které mohly vyvstat v souvislosti s koronou a nedocházkou do školy.

Těším se na společné chvíle strávené na této cestě a všem druháčkům i jejich rodičům držím palce.

Přeji hodně radosti a hlavně zdraví.

 

Prvňáčci mají za sebou mnoho práce i radosti a pěkných školních zážitků. Velmi rychle se naučili čtení jednoduchých vět, počítání do deseti a spoustu informací o přírodě. Děti umí hezky zpívat, malovat  a v kolektivu si vzájemně pomáhat.  Práce s nimi je radostná.

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Dana Nováková
E-mail: novakova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu