učitelka na 1. stupni VzděláníPedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor český jazyk – speciální pedagogika Další vzdělání a kurzyMezinárodní jazyková zkouška z anglického jazyka (FCE)Jazyková zkouška ze španělského jazyka Vzdělávací program Výuka češtiny jako druhého jazykaLetní škola V lavici s.r.o. Semináře a webináře organizace Dyscentrum a V lavici s.r.o. ZájmyMezi mé…
učitel 1. stupně – informatika VzděláníHTF UK Další vzdělávání2. LF UKstátní jazyková zkouška z anglického a ruského jazykaVysoké učení technické Brno – správa serverů a sítíMicrosoft Certified IT Professionalškolení a semináře z oblasti ICTškolení a semináře z oblasti BOZPkursy pískovcového lezení pro instruktory Aktivity ve školeUčitelsprávce sítěsprávce webutechnik BOZP+POvedoucí DPS…
Asistent pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem Vzdělání1. lékařská fakulta UK, obor Ergoterapie Další vzděláníAsistent pedagogaKurz technik keramikyIntenzivní kurz Kognitivní rehabilitace, 1. LF UK, program TEMPUS EU,Kurz ergoterapie dětí s DMO, 1. LF UK, program TEMPUS EU Další aktivity ve školeVýuka Aj na 1.…
vychovatelka ve školní družině Vzděláníúplné střední vzdělání s maturitou Další vzděláváníkurzy a školení akreditované MŠMT Praxe23 let jako učitelka ve státní školce Zájmyspolečnost, cestování, literatura, hudba, kultura, zvířata, příroda, práce na zahradě Ve škole mne nejvíc baviloČJ, VV, PV, školní akce, chmelové brigády a spolužáci
učitel anglické konverzace VzděláníDrama in education BA (Hons) Bishop Grossetteste College, Lincoln, England Další vzděláváníCertificate in dance in the community Certificate in Italian, B2 level - Istituto Italiano, Florence, ItalyCertificate in French, B2 level - CLE, Tours, France Aktivity ve školeOd roku 2011 učím anglickou konverzaci všechny žáky na druhém…
Vychovatelka ve ŠD VzděláníKarlova Univerzita – Vychovatelství Další vzděláníOsvědčení - ADHD ve třídě,školní družině 2/2017Osvědčení - Principy nezraňující komunikace ve škole 8/2016Certifikát TELC B1 Německý jazyk – Jazyková škola – Klubschule Migros Oerlikon Zűrich 7/2007 Aktivity ve školeVychovatelka ve ŠD ZájmyTuristika, cestování, plavání, lyžování, výtvarná výchova, četba Co mě ve…
vedoucí vychovatelka VzděláníStřední pedagogická škola Praha 6-obor vychovatelství Střední pedagogická škola Praha 6- učitelství pro mateřské školy Další vzděláváníSemináře a kurzy z psychologie a pedagogiky.Grafologie dětského písma a kresby,grafologie l.ll.lll.Vybrané legislativní otázky práce s dětmi a mládeží z hlediska řízení.Pedagogika volného času,pedagogika zážitku a sociální aspekty působení vychovatel .Kurzy pro…
Aprobace AJ, FJ, ČJ VzděláníPedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2004–2011)Obor Učitelství ČJ-FJ pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Další vzděláníMasarykův ústav vyšších studií v Praze (2012–2015)Obor Anglický jazyk pro učitele, zakončeno složením státních zkoušek Kurzypravidelná účast na konferencích pro učitele jazyků21st Century Teacher (Teacher Academy, Amsterdam)Aktivity ve školeturistický kroužek,…

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Vladimír Šanda
E-mail: sanda@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu