Pobytový zájezd do Anglie pro žáky současných 4. a 5. tříd 2024

Odesláním vyplněného formuláře závazně přihlašujete své dítě na pobytový zájezd do Anglie v termínu 2. - 9. 11. 2024. Počet účastníků zájezdu je omezen na 43 dětí. Jakmile vaší žádost obdržíme, zašleme vám mail* s uvedením pořadového čísla Vaší přihlášky. Pokud bude pořadové číslo v rozsahu 1 - 43, považujte své dítě za přihlášené, pokud bude pořadové číslo vyšší, bude vaše dítě zařazeno jako případný náhradník.

Cena zájezdu činí 18 500 Kč a je nutné ji uhradit na účet školy 7169 4329 / 0800 (VS je stejný jako pro platby nadstandardů a další platby, do poznámky pro příjemce uveďte ANGLIE LISTOPAD 2024) ve třech splátkách:
1. zálohová platba 6 000 Kč do 16. 2. 2024 (vzhledem k nutnosti zaplatit rezervační poplatek v hostelu). V případě nenaplnění zájezdu je tato záloha vratná v plné výši.
2. zálohová platba 6 500 Kč do 14. 6. 2024
3. zálohová platba 6 000 Kč do 16. 9. 2024

Účastníci zájezdu budou mailem* pozváni na informativní schůzku, která se bude konat některý zářijový den.

*Odesílaní mailů bylo několikrát úspěšně testováno. Pokud byste přesto měli pocit, že jste neobdrželi mail, který jste obdržet měli, zkontrolujte nejdříve ve vašem mailovém klientu složku pro nevyžádanou poštu a teprve poté nás kontaktujte na adrese sada@horackova.cz.

Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Duplicitní pokus o přihlášení - přihlášku se jménem dítěte, které ve formuláři nyní uvádíte, jsme již obdrželi.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024