• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English
sobota, 22 srpen 2015 18:42

Získané cambridgeské certifikáty 2014/15

Napsal(a)

 Ve školním roce 2014/2015 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2) nebo CAE (C1) 49 žáků naší školy a bývalých žáků .

Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické jevy v autentických životních situacích.

Zkoušku na British Council ve školním roce 2014/15 úspěšně složili:

Anežka Bakočová, Anna Barnášová, David Bielik, Jakub Bielik, Kateřina Bilinová, Petr Bušek, Šimon Cikrt, Marek Cuker, Lucie Černá, Tomáš Černý, Tomáš Fakher, Matouš Fibrich, Petra Holečková, Eliška Hronová, Kristian Jančík, Jan Kašík, Anna Králová, Magdaléna Králová, Mridul Kumar, Anna Kurfűrstová, Tomáš Maixner, Adéla Maršíková, Barbora Maršíková, Karolína Mařáková, Vít Matějíček, Tereza Muricová, Sendi Murk, Andrea Myslivcová, Sofie Najmanová, Dáša Novysedláková, Marek Pavlica, Petr Pešek, Lucie Pinterová, Adam Podkonický, Vojtěch Polena, Tomáš Průcha, Markéta Rutnerová, Kryštof Sabol, Jana Semerádová, Jan Skalík, Jiří Skřivánek, Karolína Soukupová, Viktorie Soukupová, Aneta Stupková,Valerie Vaidišová, Kristýna Vaňková , Anna Vilimová, Josefína Zelbová, Kateřina Žížalová.

 

Certifikáty KET, PET, FCE a CAE jsou k vyzvednutí na British Council

 

Za tým připravující jazykové kurzy na PJZŠ

Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)