Mgr. Bc. Jana Libichová

Napsal(a)

ředitelka školy

Vzdělání
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor tělesná výchova – občanská nauka
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor německý jazyk
Pedagogická fakulta UK Praha, bakalářské studium školský management

Další vzdělávání
Program RWCT a 5 letních škol RWCT
Krátkodobá školení k předmětům TV a NJ
3 jazykové kurzy v Německu a Rakousku pořádané Goethe-Institutem a rakouským ministerstvem školství a kultury

Aktivity ve škole
Od roku 1997 jsem v naší škole pracovala jako zástupkyně ředitele, od roku 2004 pokračuji jako ředitelka. Kromě práce ve vedení školy vyučuji německý jazyk a tělesnou výchovu. Podílím se na organizaci lyžařského výcviku a dalších sportovních akcí. V rámci programu celoživotního vzdělávání EU Comenius jsem společně s německou školou v Bielefeldu organizovala a vedla již 4 mezinárodní divadelní projekty, v současné době probíhá pátý. Účastním se také organizace některých celoškolních akcí, např. školního plesu.

Zájmy
Svůj volný čas dělím mezi vnoučata a takové druhy sportu, které mi umožňují pobyt v přírodě – turistiku, cyklistiku a lyžování. Také ráda plavu, čtu a maluji.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Samozřejmě tělocvik, a to všechny pohybové aktivity. Jinak mne bavily spíše humanitní předměty jako čeština, ruština a dějepis. Na základní i střední škole jsem poznala řadu nadšených tělocvikářů, kteří ovlivnili volbu mého budoucího vysokoškolského studia i povolání.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021