Mgr. Marta Šandová

Napsal(a)

učitelka 1. stupeň

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK Praha, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Další vzdělávání
Specifické poruchy učení a jejich náprava
Tvořivá škola – činnostní učení
Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky
Čtení a psaní genetickou metodou
Grafologická unie – psychologie a grafologie

Aktivity ve škole
Metodik pro I. stupeň – 1. a 2. třídy

Uvádějící učitel
Rada školy
Akce s dětmi – výlety a školy v přírodě

 

Zájmy
Literatura, hudba, rekreační sport, vaření.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Tělocvik a občas matematika.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021