Mgr. Jindřiška Buttová

Napsal(a)

učitelka 1. a 2. stupeň – nepovinné předměty Biblické příběhy, Náboženství, Etika; farářka Církve československé husitské v Praze 4

Vzdělání
Husova československá bohoslovecká fakulta Praha (současná Husitská teologická fakulta UK v Praze)

Další vzdělávání
Během studia studijní pobyt v Rakousku a pracovní pobyt v Alters-und Pflegeheim v Berlíně
Teologické konference
Duchovní cvičení
Týdenní stáž pro pracovníky s dětmi v Německu
Zdravotní kurz pro vedoucí táborů a zdravotníky v rámci Svazu skautů a skautek ČR
Exegetické, homiletické a katechetické kurzy
Kurzy rétoriky vedené Alfrédem Strejčkem

Aktivity ve škole
Nepovinný předmět Biblické příběhy, písně s dětmi doprovázím na klavír nebo kytaru; s dětmi z hodin Biblické příběhy organizuji  biblické dramatizace (divadlo) pro širokou veřejnost, sobotní výlety do přírody a víkendová setkání; do r. 2011 jsem každý rok vedla letní tábory pro děti a mládež a rekreační pobyty pro rodiče s malými dětmi.

Zájmy
Hudba – zpěv, hra na klavír a kytaru; četba; aktivní pobyt v přírodě – pěší turistika (miluji les, pocházím z Jizerských hor); plavání.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Český jazyk a literatura, hudební a tělesná výchova, jazyky, dějepis, biologie. Jsem výrazně humanitně zaměřena; v 2. polovině gymnázia jsem se rozhodovala mezi medicínou, teologií a psychologií.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021