Mgr. Susanna Simonyan

Napsal(a)

učitelka 2. stupeň – M, FY

Vzdělání
Státní univerzita Jerevan, Arménie :
1. fakulta aplikované matematiky -  obor užitá matematika v přírodních vědách
2. fakulta humanitních profesí -  obor žurnalistika (nostrifikováno Ministerstvem školství ČR)
Pedagogické centrum Praha - státní zkouška z ČJ., včetně matematické terminologie
PFUK v Praze - Studium v programu CŽV, Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ

Další vzdělání
RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení
NIDV - Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky
Vzdělávací program, rekvalifikační kurz - Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky (program Pohoda)
Kurzy  a semináře práce na PC, uživatelské ICT znalosti a dovednosti, BOZP
Zdravotnické kurzy, první pomoc
Přednášky a semináře na osobní růst - Finanční gramotnost a svoboda, kariéra v bankovnictví

Zájmy
Cestování, fotografování, poznávání různých kultur, výlety v přírodě, turistika, horolezectví, ze sportu tenis a volejbal, výtvarné činnosti, malování - olejomalby, čtení, poslech relaxační hudby, vaření a pečení, osobní a kariérní růst, práce s dětmi mě baví a naplňuje můj život.

Aktivity ve škole
Třídní učitelka
Člen komise předmětů M a Fy
Organizace matematických soutěží v rámci školy
Projektová vyučování pomocí interaktivních her, alternativní metody zaměřené na aktivní učení
Lektorská činnost, doučování a příprava studentů na přijímací zkoušky

Co mě ve škole bavilo?
Poznávání -  přírodovědní předměty M, Fy, Z
Výrobky z přírodních materiálů, psání cestopisných článků

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021