Hana Červenáková

Hana Červenáková

čtvrtek, 20 září 2018 10:10

A už jsme tu zase

Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.

Antoine de Saint-Exupéry

středa, 25 říjen 2017 13:40

Co nás čeká v 5. třídě

Ahoj děti,

tak jsem se vás ptala, co si představujete, že vás čeká v 5. třídě? Většinou říkáte, že učení bude hodně a nebude to jednoduché. Že některé z vás čekají přijímací zkoušky na gymnázium a že se pro vás po tomto školním roce mnohé změní. Zároveň byste chtěly mít ve třídě klid a pohodu. 

Přála bych si, abychom vše společně dobře zvládli, i když toho bude opravdu dost. A abychom byli v co možná největší pohodě. O to se ale musíme všichni snažit.  

pátek, 18 září 2015 08:12

Vítejte ve třídě 5. B

Děti si užily prázdniny a v plném počtu se opět sešly ve třídě. Kryštof K. s námi i letos bude spojen „na dálku“.

Do pracovního tempa se dostáváme postupně. Já sama se s dětmi v této své nové třídě seznamuji. Už teď ale vím, že jedním z našich nejdůležitějších úkolů bude, aby se děti navzájem respektovaly a naučily se tolerovat odlišnosti druhých. Věci není možné řešit fyzickým nebo slovním napadáním.

úterý, 26 květen 2015 21:43

Lesní bouda 17.5.-24.5.2015

Letošní školu v přírodě jsme strávili na Lesní boudě v Krkonoších od 17. 5. do 24. 05. 2015. Níže uvádím komentáře hlavních účastníků - dětí:

úterý, 26 květen 2015 14:23

ŠVP - Lesní bouda 17.5.-24.5.2015

Takhle bylo na škole v přírodě! Při načítání galerie mějte trpělivost, chvilku to trvá.

pondělí, 15 září 2014 14:46

Nový školní rok

Vážení rodiče a děti,

vítám vás na stránkách naší třídy. Posílám vám pár fotografií z poslední akce v loňském školním roce. Přeji nám všem, abychom úspěšně a v pohodě zvládli poslední ročník na prvním stupni.   

pátek, 24 leden 2014 22:53

Mgr. Hana Červenáková

učitelka 1. stupně

Vzdělání
PedF UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace TV
PedF UK, speciální pedagogika

Další vzdělávání
Psychoterapeutický výcvik rodinné terapie MOVISA
Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených - kurz (akreditováno MŠMT ČR)
Specifické poruchy učení a chování II
Zvládání náročných životních situací - seminář
Test Hvězd a vln, kresba rodiny a začarované rodiny - seminář
Optické pomůcky, technické možnosti a omezení, využití ve výuce a žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace i ve speciálních školách - seminář (akreditace MŠMT ČR) 
Vznik a vývoj poruch zrakových funkcí a jejich dopad na psychomotorický vývoj dítěte - kurz
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - kurz (akreditováno MŠMT ČR)

Aktivity ve škole
Akce s dětmi – výlety, školy v přírodě.

Zájmy
Četba, příroda, cestování, lyžování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
TV, VV, zeměpis, dějepis.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 70
listopad 2018