úterý, 30 květen 2017 00:00

Terezín

Napsal(a)

Žáci 9. ročníku ve dnech 18.-19. 5. 2017 navštívili Památník Terezín,

který vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení. Návštěva památného místa je součástí vzdělávacích aktivit věnovaných výuce dějin 2. světové války.

Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století. Město je dodnes obklopené masivními valy. Terezínská opevnění (Hlavní a Malá pevnost), na svou dobu moderní, postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla v zapomenutí.

V nedávné minulosti Terezín ve vědomí veřejnosti znovu ožil jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí, kteří zde zahynuli v době nacistické okupace naší vlasti.

V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí.

Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Terezín. Pro žáky byl připraven bohatý program: přednáška o pronásledování Židů ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, prohlídka města Terezín včetně Muzea ghetta, Židovského hřbitova, krematoria s průvodcem Památníku, workshopy a v neposlední řadě beseda s pamětnicí. Večer se uskutečnila prohlídka ravelinu č. 18 a podzemí s průvodcem.

Druhý den dopoledne si žáci prohlédli Malou pevnost (bývalou věznici pražského gestapa).

Věřím, že si žáci z dvoudenní exkurze odnáší spoustu nezapomenutelných zážitků a poznatků, které využijí nejen v dalším vzdělávání, ale i v osobním životě.

 

Naposledy změněno úterý, 30 květen 2017 23:04

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023