středa, 05 září 2018 16:38

Volby do školské rady

Napsal(a)

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 proběhnou volby do školské rady. Rodiče budou volit dva zástupce z řad rodičů. Do voleb se přihlásili čtyři kandidáti. Profily těchto kandidátů si můžete přečíst v tomto článku.

Základní informace o školské radě jsou uvedené na našich stránkách v odkaze školská rada.

Kandidáti se představí na plenární schůzi 20. 9. 2018 ve školní jídelně. Vlastní volba následně proběhne v jednotlivých třídách.

Do školské rady se do volby za rodiče přihlásili čtyři kandidáti. V tomto článku vám je představíme. Pořadí kandidátů je uvedeno podle abecedního seznamu.

 

Ing. Ivo Dostál

Jak by mohl škole pomoci?

Dobrý den, 
dovolte mi, abych se představil - mé jméno je Ivo Dostál a mám zájem kandidovat do školské rady za účelem pomoci škole především ve finanční oblasti. Jsem absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta podnikohospodářská a mám 15 let zkušeností v řízení společností, finančním řízení a vedení účetnictví. Zároveň jsem daňovým poradcem s číslem osvědčení 5115 (lze dohledat na stránkách www.kdpcr.cz). Při své praxi se potkávám jak s příspěvkovými organizacemi, tak dalšími neziskovými subjekty. 
V rámci školní rady bych chtěl napomoci při získávání peněžních prostředků pro vybavení školy či jednání s možnými dárci a to proto, aby žáci školy měli co nejlepší prostředí pro získání základního vzdělání.
 
 

MUDr. Vladimír Kmoch

Jak by mohl škole pomoci?

Zkušenosti bývalého studenta ZŠ Horáčkova a otce 3 dětí.
Aktivní komunikace a zkušenost s odborem školským MČ Praha 4, dle potřeby školy a principu občanské společnosti.
Aktualizace minimálního preventivního programu školy dle doporučení vypracovaných Klinikou adiktologie 1.LF UK a VFN (prevence adiktologických poruch, rizikové patol. chování, digitálních závislostí, poruch příjmu potravy ap.).
Úprava prostředí a okolí školy včetně zahrady, například společná výsadba zeleně se studenty v říjnu 2018, např. strom republiky -lípa k výročí /1918-2018/ (stromy svobody), spolupráce s architekty (architekturadetem.cz).
Podpora čtenářské gramotnosti, ve spolupráci s městskou knihovnou v Praze, aktualizace knihovny, besedy s autory (2018 - proběhlo: D. Fischerová - beseda se studenty, jak se tvoří kniha).
 
 

Bc. Kateřina Mojžíšová

Jak by mohla škole pomoci?

Rozhodla jsem se podat přihlášku a kandidovat do školské rady. Mám pro to několik důvodů, především jsou mé dvě děti žáky školy. Mladší Kája, který půjde letos teprve  do druhé třídy, je tedy zárukou dlouhodobé spolupráce mezi mnou a školou. Dalším faktorem je můj trvalý zájem o vše, co souvisí se ZŠ Horáčkova. Jsem přesvědčena, že tato škola s výbornou pověstí, má dostatečný potenciál k tomu, aby ji žáci navštěvovali s nadšením a vědomím, že jsou součástí prestižní školy, která jim poskytuje kvalitní vzdělání i mimoškolní vyžití. K dosažení tohoto cíle bych chtěla co nejvíce přispět svou účastí ve školské radě a nabízím své dlouholeté zkušenosti s jednáním na nejrůznějších úřadech, orientací v právní problematice a především nepřenositelnou zkušenost matky žáků, navštěvujících tuto školu, která otevřeně komunikuje s ostatními rodiči i učiteli.   

 

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Jak by mohl škole pomoci?

1. Jsem členem školské rady od 18. 9. 2015.
2. Školu navštěvují mí 3 synové (od školního roku 2018/19 jde o druhý, čtvrtý a šestý ročník).
3. Aktvině se zajímám o dění ve škole, pomáhám škole se žádostí o čerpání ze strukturálních fondů, snažím se školu podporovat i sponzorsky.
4. Vlastním/ řídím firmy, které se mimo jiné věnují vzdělávání a finanční gramotnosti.
5. Mám 20 let manažerských zkušeností na vysokých manažerských pozicích.
Naposledy změněno pátek, 07 září 2018 13:55

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023