pondělí, 09 září 2013 23:49

Vybavení školy

25 kmenových tříd

10 jazykových učeben

odborné pracovny přírodopisu/chemie, fyziky, pracovních činností

2 počítačové učebny

multimediální pracovna, knihovna

2 tělocvičny, multifunkční hřiště, dětské hřiště

13 interaktivních tabulí

16 počítačů s projektrorem

počítačová síť ve všech učebnách, wifi pro žáky 9. ročníků

volně přístupná studovna s počítači

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024