Viktor Turok

Viktor Turok

pondělí, 10 únor 2014 00:00

Tělesná výchova - 2. stupeň

Hodinová dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova

Výuka probíhá od 6. ročníku dělená na chlapce a dívky. Při třech třídách v ročníku se jedna třída dělí do dvou skupin (např. 6.AB, 6.CB ).
K výuce se využívají hlavně tělocvičny, školní hřiště, další sportoviště a přírodní terény (park, lezecká stěna, řeky, lyžařské terény, atd.)
Hlavním cílem Tv je vytváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, osvojení širokého spektra pohybových dovedností a optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků.
Vzdělávací obsah Tv je rozdělen do několika bloků, které se prolínají výukou 1. - 9. ročníku. Postupuje se od základních znalostí, dovedností a návyků, které jsou rozvíjeny, zdokonalovány a spojovány do větších celků.
Velký důraz je kladen na zásady bezpečnosti a hygieny. Žáci se převlékají a přezouvají v šatnách u tělocvičen a po výuce mají možnost se umýt v přilehlých sprchách.

Učební bloky

Atletika, gymnastika, míčové hry, úpoly, pohybová výchova, pálkovací hry

Lyžování a snowboarding - lyžařský kurz 7. a další ročníky

Vodní turistika - výběrový kurz pro 8. a 9. ročníky, součást výletů a ŠvP

Další sporty - lezení – jednorázové akce (lezecké stěny a lanová centra)

                         bruslení – jednorázové akce pro 7. a 8. ročníky

                         kolečkové brusle – jednorázové akce (hřiště, park)

                         turistika – součást všech výletů a ŠvP

Soutěže

Každý rok se velmi úspěšně zúčastňujeme různých sportovních soutěží, převážně pořádaných Hobby centrem Praha 4.
Mezi tradiční sportovní akce patří lyžařské a snowboardové kurzy na Dvoračkách v Krkonoších a letní vodacký kurz.

Hodnocení žáků

Hlavním cílem hodnocení žáků je poskytování účelné zpětné vazby. Hodnocení se stává součástí učení, probíhá již v průběhu činnosti, takže je možné ovlivňovat jak průběh učení, tak jeho výsledky.

Při hodnocení žáka klademe důraz na použití popisného jazyka, tj.formulací, které dítě jednoznačně upozorňují na to, co se mu zdařilo a co nikoli a jakým směrem by jeho učení mělo dále probíhat.

Žáci jsou od 1. do 9. ročníku hodnoceni známkou, součástí hodnocení je i slovní hodnocení v ústní či písemné formě. U atletiky se využívají hodnotící tabulky. Obecně platí, že se žáci v průběhu svého růstu a vývoje zdokonalují a zlepšují.

 

sobota, 25 leden 2014 18:32

Mgr. Viktor Turok Heteš

učitel 1. a 2. stupeň – TV, AJ, Ov

Vzdělání
Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov, obor TV – RJ
First Certificate in English

Další vzdělávání
Zkouška z ČJ pro cizince, UP Olomouc
Certifikát PC, Manažer ve škole, Využití moderních technologií při výuce
Vodní záchranná služba SČK (instruktor) – člen republikové rady SR
Trenér II. třídy – volejbal (trenér mládeže VK Lvi Praha)
Trenér III. třídy – baseball
Trenér III. třídy – badminton
Zdravotník zotavovacích akcí

Aktivity ve škole
Vedoucí předmětové komise TV
Příprava a organizace lyžařských výcvikových kurzů
Organizace a vedení ve sportovních soutěžích
Organizace florbalového turnaje pro 1. stupeň "O pohár ředitelky školy"

Zájmy
Téměř všechny sporty, kynologie + soutěžení na mezinárodních výstavách psů, četba, činohra, akvaristika.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Samozřejmě tělesná výchova, sport a biologie. Zároveň jsem hrál extraligu vodní pólo, volejbal, chodil na výtvarnou školu a hrál divadlo. Z předmětů mě také bavila matematika a slovenský jazyk, hlavně literatura díky zajímavému podání látky našimi vyučujícími.

Strana 10 z 10

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024