Irena Matyášová

Irena Matyášová

neděle, 09 únor 2014 00:00

Zeměpis

Vyučující zeměpisu

Mgr. Irena Matyášová

Mgr. Alice šarešová

 

 

Učebnice

6. – 9. ročník Zeměpis, nakladatelství Fraus

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Charakteristika předmětu

Obsahově zeměpis navazuje na předměty vlastivědu a prvouku z 1. stupně. Velmi úzce souvisí s dalšími předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, především s přírodopisem (rostlinné pásy, pěstování plodin, vznik pohoří) a fyzikou (sluneční soustava, magnetické, zeměpisné póly). Vzdělávací obsah lze rozdělit do několika celků, které z části prolínají výukou 6. – 9. ročníku a z části jsou vyučovány pouze v jednom ročníku.

Učební celky

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Přírodní obraz Země

Regiony světa

Společenské a hospodářské prostředí

Životní prostředí

Terénní geografická výuka, praxe, aplikace

Rozdělení učiva do ročníků

6. ročník: Vesmír, planeta Země, přírodní obraz Země, mapa, přírodní složky a oblasti Země, jak žijí lidé na Zemi

7. ročník: regionální zeměpis – Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie, Antaktida, oceány, Asie

8. ročník: regionální zeměpis – Evropa, Česká republika

9. ročník: Svět kolem nás 

sobota, 25 leden 2014 09:14

Mgr. Irena Matyášová

zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání
FTVS UK, obor učitelství tělesná výchova a zeměpis

Další vzdělávání
Program RWCT
NIDV (Profesní příprava zástupce ředitele)
AMV (Google)
Přírodovědecká fakulta UK (Dynamika soudobého světa v hod. zeměpisu - 50 hod. kurz)
Kurzy, semináře, školení a další vzdělávání ve vystudovaných oborech TV a Z a profesní vzdělávání. 

Aktivity ve škole
Od roku 1994 učím na ZŠ Horáčkova tělesnou výchovu a zeměpis a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupce ředitele. Připravuji rozvrh a zajišťuji suplované hodiny. S kolegy se podílím na přípravě a realizaci sportovních kurzů (lyžařské, vodácké) a na pořádání sportovních soutěží. Organizuji obvodní kolo zeměpisné olympiády. Pomáhám s organizací většiny školních akcí a provozu školy.

Zájmy
Rozsah mých zájmů je poměrně široký. Ráda sportuji (lyžování, cyklistika, volejbal). Mám také ráda různé ruční práce, ráda pracuji na zahradě a chodím i za kulturou. 

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Na základní škole mě nejvíc bavil český jazyk a tělesná výchova. Sport mi zůstal i do dalších let a během let mě začal bavit zeměpis. Vždy jsem měla ráda spíše logické předměty, kde šlo věci odvodit, než se učit vše nazpaměť.


Strana 5 z 5

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024