O. s. Triangl - základní informace

Napsal(a)

Něco z historie

Triangl znamená – škola – žáci – rodiče.

 

Sdružení bylo založeno v roce 1999 s cílem podporovat aktivity První jazykové základní školy Horáčkova směřující ke zlepšení kvality výuky, zejména cizích jazyků, zdravého a tvůrčího prostředí školy včetně dalších forem vzdělávání žáků. V této formě probíhala spolupráce až do roku 2004. Na počátku roku 2005 byla zaznamenána snaha některých členů zastupitelstva MČ Praha 4 sloučit PJZŠ Horáčkova s další školou se zcela jiným zaměřením, což by znamenalo praktickou likvidaci jazykové výuky. V této době začala úzká spolupráce o.s. Triangl s vedením školy v boji o její zachování. Po intenzivních jednáních se zřizovatelem a zastupiteli se podařilo PJZŠ Horáčkovu zachovat, a tak mohou Vaše děti navštěvovat školu která se věnuje již několik let intenzivní výuce cizích jazyků a která, což je zřejmé již z jejího názvu, předběhla svým způsobem dobu.

Stejný záměr, opět pod pláštíkem optimalizace školství, probíhal na jaře roku 2007. Další vyjednávání a akce na záchranu, tentokrát i ve spolupráci s členy Rady školy, jste mohli sledovat v novinách i v televizních pořadech.

V roce 2005 jsme zahájili jednání o vybudování zabezpečeného přechodu pro pěší v ulici Na Strži u zastávky autobusů MHD Krčský hřbitov. Tento přechod využívají mimo ostatních zejména děti naší školy, v minulosti se právě zde staly dvě nehody žáků. I to se podařilo.

V lednu 2006 se konal pod záštitou starosty MČ Praha 4 a za přispění sponzorů z řad rodičů 1. školní reprezentační ples PJZŠ Horáčkova. Na přípravě spolupracovali i někteří pedagogové a Rada školy. V lednu 2007 jsme uspořádali druhý ples a v této tradici bychom rádi za přispění Vás rodičů dále pokračovali. Výtěžek z obou plesů využila škola pro vzdělávání žáků.


Výbor občanského sdružení Triangl

Předseda MgA. Kasia Wrzosek triangl(zavináč)horackova(tečka)cz
Členové výboru Mgr. Jana Libichová – ředitelka školy libichova(zavináč)horackova.cz
Mgr. Irena Matyášová – zástupkyně ředitelky matyasova(zavináč)horackova.cz
PaedDr. Hana Sivanincová sivanincova(zavináč)horackova.cz
Mgr. Tomáš Pešina – rodič  

 Kontakty a bankovní spojení

Adresa Občanské sdružení Triangl
Horáčkova 1100
140 00 Praha 4
Bankovní spojení Česká spořitelna číslo účtu 80428399/0800
e-mail triangl(zavináč)horackova(tečka)cz

Členská přihláška a příspěvky

Členskou přihlášku si můžete stáhnout na tomto odkazu.
Pro školní rok 2014/2015 je doporučená výše členských příspěvků 700 Kč.

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 19:14

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022