Ivana Čapková

Ivana Čapková

pondělí, 05 leden 2015 00:00

Testovací článek Chemický semináře

Termíny chemických seminářů leden - duben

9.1    Důkaz škrobu a vitamínu C v potravinách
6.2    Modrá baňka, malování jódem, výroba falešného piva
13.3. Malování na sklo kyselinou, otisky prstů, barevná modelovací hmota
10.4. Izolování DNA, sloní zubní pasta, chemické jojo

čtvrtek, 04 září 2014 00:00

Kde můžu najít pomoc?

Milí čtenáři,

máte problém a nevíte co s ním? Na této stránce najdete kontakty na lidi, kteří by vám mohli pomoci. A pokud zrovna nevyberete toho správného, nevadí, určitě vás nasměruje, na koho se máte obrátit. Důležité je, abyste se nebáli řešení.

středa, 12 únor 2014 13:53

Pracovní činnosti - 2. stupeň

 Hodinové dotace

6. ročník - 1 hodina týdně (obvykle mají žáci v rozvrhu dvě hodiny týdně 1x za 14 dní)

8. ročník - 1 hodina týdně

  

Vzdělávání v předmětu pracovní činnosti

 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodní vědy
 • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
 • rozvíjí manuální zručnost žáků, jejich schopnost manipulace s živými zvířaty i péči
  o rostliny
 • učí základní laboratorní postupy a metody a využití laboratorních přístrojů a pomůcek v praxi
 • učí žáky dodržování bezpečné práce v laboratoři a práci s chemickými látkami
 • dbá na pochopení důležitosti ochrany životního prostředí

Učivo a činnosti

6. ročník:
Učivo navazuje na výuku přírodopisu v 6. ročníku.

Přesazení a zasazení pokojové rostliny, péče o pokojové rostliny- zalévání, hnojení, ochrana proti škůdcům, práce na školním pozemku (pletí, hrabání, úprava keřů).
Laboratorní práce – základy práce s mikroskopem, tvorba preparátu, vedení protokolu, pozorování buněk, řas, lišejníků, prvoků, mechů, pylu apod., pozorování kroužkovců, měkkýšů a hmyzu, projekty o pěstování rostlin a chovu zvířat.

8. ročník:
Učiivo navazuje na výuku chemie v 8. ročníku.

Bezpečná práce v laboratoři, základní laboratorní technika, chemické nádobí a pomůcky, zpracování protokolu laboratorní práce, vyhledávání informací v dostupných informačních zdrojích, poskytnutí první pomoci.

Řád učebny pracovních činností a chemické laboratoře je součástí vybavení učeben. Dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

neděle, 09 únor 2014 00:00

Fyzika

Učebnice

6. - 9. ročník - Fyzika -  nakladatelství Fraus

 

 

 Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu fyzika

 • směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 • vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
 • vede k vytváření a ověřování hypotéz
 • učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 • směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:      
Těleso a látka, veličiny a jejich měření (délky, objemu, hmotnosti, času, síly, teploty), hustota, rychlost, elektrické vlastnosti látek, magnetismus, elektrický obvod.

7. ročník:      
Pohyb, rychlost, síly a jejich vlastnosti, tření a tlak, kapaliny a plyny, světelné jevy

8. ročník:      
Práce, výkon, energie – zákon zachování energie – přeměny energie, teplo, zvukové jevy, elektrický obvod (základní veličiny v něm), výkon a práce elektrického proudu

9. ročník:      
Elektřina a magnetismus, elektromagnetická indukce, elektřina v domě, polovodiče, kmitání, zvuk, Země a vesmír, atomové jádro, přeměny energie, světelné jevy

Zajímavé odkazy

Fyzikální aplety   iQpark   Technomania

Škola s nadhledem - on-line testy

 

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků jsou možné po individuální dohodě s vedením školy. 

Škola bude organizovat řízení k doplnění žáků do 6. ročníku v úterý 28. 5. 2024 v dopoledních hodinách.

Přihlášení k doplňujícímu řízení je možné elektronicky. Přihlašovací formulář najdete na tomto odkazu. Formulář bude aktivní do uzávěrky do 19. 5. 2024 do 24.00 hodin.

Počet přijímaných žáků závisí na počtu volných míst ve třídách. Žáky přijímáme do naplnění kapacity stanovené vedením školy. 

Během přezkoušení budou pedagogové zjišťovat úroveň znalostí žáků v oblasti angličtiny, češtiny, úroveň komunikačních a sociálních dovedností.

Cílem přezkoušení je vybrat žáky, kteří budou mít největší pravděpodobnost bezproblémového zařazení do stávajících třídních kolektivů.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

 • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0–1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření)
 • Doporučení pedagogů s ohledem na znalosti a dovednosti zjištěné během přezkoušení
 • Zvážení ředitelky školy

Konkrétní časy a organizace výběrového řízení závisí na počtu přihlášených žáků. Podrobné informace se rodiče dozví po uzavření přijímání přihlášek tj. v týdnu od 20. 5. 2024. 

Na našich stránkách naleznete učební plán a orientační přehled učiva v jednotlivých ročnících.

Žáci, kterým bude povolený přestup, budou mít druhý cizí jazyk od 6. ročníku francouzštinu pro začátečníky (nevyžaduje se žádná znalost jazyka).

Pokud dítě prokáže znalost z francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, může být po přezkoušení zařazeno do jazykové skupiny pro pokročilé. Informace o požadavcích najdete v tomto článku, aktualizované pro příští školní rok budou od 1. 5. 2024

 

Co by měl umět prvňáček?

. zná svoje jméno a příjmení
. zná svoji adresu
. umí se obléknout a převléknout do cvičebního úboru
. udržuje pořádek na svém pracovním místě
. pozná barvy
. dovede kreslit tužkou i malovat štětcem
. umí vystřihnout obrázek – práce s nůžkami
. umí pozdravit, poděkovat a poprosit
. umí naslouchat svým spolužákům, respektuje dospělé
. správně vyslovuje a opakuje obtížná slova

Důležité informace najdete v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka, také vám doporučujeme příručku o školní zralosti Chystáme se do první třídy. Oba dokumenty společně s dalšími najdete v sekci Škola ONLINE - Dokumenty ke stažení - Pro zájemce - Do 1. třídy

Přejeme vašim dětem úspěšné zahájení školní docházky

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25 proběhne
ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2024.

Registrace k zápisu proběhne elektronicky od pondělí 25. 3. 2024 od 14.00 hodin na webové stránce zapisyonline.cz (stránka se otevře v novém okně). Registrace bude možná nejpozději do pondělí 8. 4. 2024 do 24.00 hodin, pořadí registrovaných uchazečů nemá vliv na výsledek zápisu.

sobota, 25 leden 2014 00:00

RNDr. Bc. Ivana Čapková

zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzikální chemie
Pedagogická fakulta UK, obor doplňující studium učitelství
Pedagogická fakulta UK, obor školský management

Další vzdělávání
RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Space Academy for Educators - Alabama (USA)
Rada Evropy - Projekt Pestalozzi - How to Support School Leadership for Equity and Learning - Riga (Lotyško)

 

Programy Evropské kosmické agentury ESA: Space Robotics Workshop for Teachers (Belgie),
ESA Summer Teacher Workshop (Holandsko)

Erasmus+: Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers

Stáže na školách ve Velké Británii, Finsku a Španělsku


Aktivity ve škole
Od roku 1996 na naší škole učím fyziku a chemii a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupkyně ředitelky školy. Každoročně organizuji okresní kolo chemické olympiády a chemickou soutěž talentovaných žáků. Ve školní chemické laboratoři vedu chemické semináře. Podílím se na organizaci většiny celoškolních akcí, jako je zápis, ples, čarodějnice, koláče apod. Jsem editorkou školního časopisu Jazyk a zajišťuji jeho grafické zpracování.
Koordinuji v rámci akreditace Erasmus +, která byla udělena naší škole, vzdělávací aktivity žáků a učitelů v zahraničí.

Zájmy
Nejvíce volného času v současné době věnuji společenskému tanci. Kromě toho ráda cestuji, lyžuji, plavu, fotografuji a navštěvuji divadla.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejraději jsem měla předměty, na které jsem se nemusela učit. Stačilo látku pochopit a zbytek se dal odvodit. Mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika na gymnáziu, a to díky paní profesorce Nadě Jeřábové, která je stále mým pedagogickým, a především lidským vzorem.


pátek, 24 leden 2014 00:00

Projekt ke Dni Země

V roce 2010 jsme zahájili na naší škole
Projekt ke Dni Země aneb Jarní úklid.
Tímto projektem chceme aktivně oslavit celosvětový svátek a přispět ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí školy.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024