Badminton

Napsal(a)

Aktualizace. Vážení rodiče, ve školním roce 2022/23 chce PJZŠ Horáčkova nabídnout žákům kroužek badmintonu:   

Kroužek badmintonu: úterý a  čtvrtek vždy od 14,45 – 15,30. Náplní kroužku budou základy držení rakety, úderové techniky, přesuny na kurtu, hra dvojic a čtveřic, turnaje dle pavouka ve školní lize. Škola pro žáky poskytne veškeré potřebné pomůcky k činnosti.                                                                                                                                                                                                                                                     

Závaznou přihlášku stačí vyplnit (ke stažení na stránkách školy) a poslat mailem (nebo doručit fyzicky) začátkem září, až budete vědět rozvrh svých dětí. Při odhlášení dítěte z kroužku je postup stejný, platba končí odhlášením dítěte z kroužku a vrátí se adekvátní částka.

Cena kroužků:
září – prosinec: 45 min. –  900 Kč, 2 x 45 min. – 1 600 Kč
leden – červen: 45 min. –  1350 Kč, 2 x 45 min. – 2 500 Kč

Kroužky lze kombinovat (badminton/Út + badminton/Čt, badminton + míčové hry). Při kombinaci 2 kroužků je sleva 200.- Kč. Tato částka se uhradí převodem na účet školy k 15. 10. 2022. V případě potřeby děti dostanou kartičky na přednostní odebrání oběda. Pokud o některý termín nebude zájem, může dojít ke změně kroužku dle počtu zájemců o daný sport do konce září. Děti, které budou navštěvovat družinu, budou posílány na kroužek paní vychovatelkou. Maximální počet dětí ve skupině je 20.

Kroužek začne od 6. 9. a 8. 9. 2022.

Počítadlo, kolik zbývá míst:

Úterý:  Badminton (6/20)

Čtvrtek:  Badminton (7/20)

 

Mgr. Viktor Turok, trenér badmintonu III. třídy

 

 

Naposledy změněno úterý, 20 září 2022 15:38

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022