Badminton

Napsal(a)

Aktualizace. Vážení rodiče, ve školním roce 2021/22 chce PJZŠ Horáčkova nabídnout žákům kroužek badmintonu:   

Kroužek badmintonu: úterý a  čtvrtek vždy od 14,45 – 15,30. Náplní kroužku budou základy držení rakety, úderové techniky, přesuny na kurtu, hra dvojic a čtveřic, turnaje dle pavouka ve školní lize. Škola pro žáky poskytne veškeré potřebné pomůcky k činnosti.                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         

Závaznou přihlášku stačí vyplnit (ke stažení na stránkách školy) a poslat mailem (nebo doručit fyzicky) začátkem září, až budete vědět rozvrh svých dětí. Při odhlášení dítěte z kroužku je postup stejný, platba končí odhlášením dítěte z kroužku a vrátí se adekvátní částka.

Cena kroužků:
září – prosinec: 45 min. –  800 Kč, 2 x 45 min. – 1 400 Kč
leden – červen: 45 min. –  1200 Kč, 2 x 45 min. – 2 200 Kč

Kroužky lze kombinovat (badminton/Út + badminton/Čt, badminton + míčové hry). Při kombinaci 2 kroužků je sleva 200.- Kč. Tato částka se uhradí převodem na účet školy k 30. 9. 2021. V případě potřeby děti dostanou kartičky na přednostní odebrání oběda. Pokud o některý termín nebude zájem, může dojít ke změně kroužku dle počtu zájemců o daný sport do konce září. Děti, které budou navštěvovat družinu, budou posílány na kroužek paní vychovatelkou. Maximální počet dětí ve skupine je 20.

Kroužek začne od 7. 9. a 9. 9. 2021.

Počítadlo, kolik zbývá míst:

Úterý:  Badminton (9/20)

Čtvrtek:  Badminton (11/20)

 

Mgr. Viktor Turok, trenér badmintonu III. třídy

 

 

Naposledy změněno úterý, 21 září 2021 15:57

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022