pátek, 20 duben 2018 13:35

Škola v přírodě Hejnice Střevlík platby

Napsal(a)

Platba ŠVP Hejnice Střevlík

Záloha: 2 000 Kč splatnost do 9. 4. 2018 na účet školy  7169 4329/0800 s obvyklým variabilním symbolem    (do poznámky SVP 6), v případě problému se splatností – kontaktujte vedoucí dané třídy.

Doplatek: 1500 Kč splatnost: 4. 5. 2018 stejným způsobem

Prosím o uhrazení, pokud jste již tak neučinili.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024