Francouzský jazyk - 1. stupeň

Napsal(a)

 Učebnice

4. třída: používají učebnici a pracovní sešit Alex et Zoé 1 (C.L.E.)
5. třída: používají učebnici a pracovní sešit Alex et Zoé 2 (C.L.E.)

 

 Hodinové dotace

4. ročník 2 hodiny (2*)
5. ročník 3 hodiny (3*)
Hodiny označené hvězdičkou jsou součástí nadstandardního učebního plánu..

Charakteristika předmětu

Francouzský jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.

Žáci jsou v rámci tříd děleni do dvou skupin. Výuka probíhá v jazykové učebně.

Práce v hodině je průběžně doplňována dalšími výukovými materiály, audio a video nahrávkami, četbou z francouzského tisku a beletrie apod.

Náplň práce ve 4. a 5. ročníku směřuje k dosažení úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka je vedena tak, aby si žáci osvojili základní znalosti a dovednosti v jazyce, aby se seznámili s jazykovým prostředím a získali zájem ve studiu jazyka i nadále pokračovat. 

Žáci jsou vedeni k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot těchto zemí a k pochopení významu studia cizích jazyků a poznávání cizojazyčných prostředí.

Ve výuce jsou využívány mezipředmětové vztahy s českým i cizími jazyky, vlastivědou, přírodovědou, hudební a výtvarnou výchovou

Jednou za dva roky pořádáme poznávací zájezd do Francie.

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 16:02

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024