Přípravný kurz k přijímačkám z matematiky je určen žákům 9. ročníků

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024