středa, 28 únor 2018 14:16

Latinsko americké a standardní tance

Výuka probíhá v PÁTEK – mladší v čase 13.30–14.30, starší 14.30–15.30.

odkaz na web: https://topdanceprague.cz/skoly/zs-horackova/

Top Dance Prague – Taneční škola Ivy Langerové

Tento kroužek probíhá v budově školy, ale kroužek neorganizuje škola.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024