Aktualizace, Vážení rodiče, ve školním roce 2023/24 chce PJZŠ Horáčkova nabídnout žákům:                                                                                                

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023