Aktualizace, Vážení rodiče, ve školním roce 2022/23 chce PJZŠ Horáčkova nabídnout žákům:                                                                                                

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022