neděle, 09 únor 2014 00:00

Fyzika

Napsal(a)

Vyučující fyziky

RNDr. Ivana Čapková

Mgr. Veronika Bukvicová

 

 

 Učebnice

6. - 9. ročník - Fyzika -  nakladatelství Fraus

 

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu fyzika

  • směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
  • vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
  • vede k vytváření a ověřování hypotéz
  • učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
  • směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:      
Těleso a látka, veličiny a jejich měření (délky, objemu, hmotnosti, času, síly, teploty), hustota, rychlost, elektrické vlastnosti látek, magnetismus, elektrický obvod.

7. ročník:      
Pohyb, rychlost, síly a jejich vlastnosti, tření a tlak, kapaliny a plyny, světelné jevy

8. ročník:      
Práce, výkon, energie – zákon zachování energie – přeměny energie, teplo, zvukové jevy, elektrický obvod (základní veličiny v něm), výkon a práce elektrického proudu

9. ročník:      
Elektřina a magnetismus, elektromagnetická indukce, elektřina v domě, polovodiče, kmitání, zvuk, Země a vesmír, atomové jádro, přeměny energie

Zajímavé odkazy

Fyzikální aplety   iQpark   Technomania

 

Naposledy změněno čtvrtek, 11 květen 2017 12:01

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019