pondělí, 10 únor 2014 23:16

Německý jazyk - 2. stupeň

Napsal(a)

Vyučující německého jazyka

Mgr. Jana Libichová - ředitelka školy
PaedDr. Hana Sivanincová
Jana Nováčková
Mgr. Martina Stojanovićová - t.č. na mateřské dovolené

 

Učebnice

Všechny ročníky se učí podle řady „MAX“ od nakladatelství Fraus, která je velmi pěkně zpracovaná a výrazněji zaměřená na rozvíjení řečových dovedností. Pro žáky, kteří jsou na základě přijímacího řízení přijati do 6. ročníku, je německý jazyk veden od úplných počátků, není tedy vyžadována jeho znalost. I oni mají učebnici od nakladatelství Fraus - Deutsch mit Max, která je koncipována podobně, jako řada "Max" pro ostatní němčináře.

Hodinové dotace

6. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
7. ročník 3 hodiny (3)
8. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
9. ročník 4 hodiny (3 + 1*)
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Vzdělávání v předmětu německý jazyk

Německý jazyk jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.
Vyučujeme ve dvou jazykových učebnách, v obou je k dispozici televize s DVD přehrávačem.

Pro 9. ročníky se každým rokem připravuje jazykový projekt „Procházky Prahou“ a závěrečná zkouška z jazyka, po jejímž úspěšném absolvování žák obdrží certifikát o dosažené jazykové úrovni podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro druhý cizí jazyk se předpokládá úroveň A2 podle EERJ.
Úspěšné splnění jazykového projektu a složení závěrečné jazykové zkoušky jsou zároveň jedním z kritérií pro uzavření klasifikace na konci 9. ročníku.

Soutěž

Pro žáky 6. až 9. ročníku je každoročně určena konverzační soutěž v NJ, jejíž obvodní a krajské kolo každoročně zajišťuje naše škola. Soutěž se dělí do dvou kategorií : A – 6. a 7. ročník, B – 8. a 9. ročník. V obou kategoriích naše děti obsazují přední místa

 
Zájezd

Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do německy mluvících zemí. Ve školním roce 2011/2012 to bylo putování Švýcarskem. Dále jsme   navštívili např. Mnichov, údolí Rýna, Koblenz, Rýnské vodopády, květinový ostrov Mainau, Norimberk, Bodamské jezero, zámek Neuschwanstein...

 

Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 02:36

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019