Jana Sadilová

Jana Sadilová

neděle, 07 únor 2016 00:00

Škola v přírodě - 2. den

Dnešní první část dne byla ve znamení lyžování. Útočištěm se nám stal svah v Lučanech nad Nisou.
sobota, 06 únor 2016 00:00

Škola v přírodě - 1. den

Do Pensionu Maják jsme dorazili chvíli před dvanáctou hodinou. Krajina kolem nás mile překvapila - je zde totiž bílo! 

Odpoledne jsme u rozhledny Nisanky stavěli sněhuláky a zítra se chystáme na naše první společné lyžování.
úterý, 12 leden 2016 00:00

Tříkrálová tělesná výchova

Konečně na chvíli napadl sníh a my jsme toho v hodině TV využili.

úterý, 12 leden 2016 00:00

Vánoční besídka

22.12. se všichni těšili na  besídku i na to, že mají před sebou 14 dní prázdnin. Vyráběli jsme 3D přání, hráli různé hry, ochutnávali jsme cukroví a hlavně rozbalovali dárky od svých spolužáků.

úterý, 12 leden 2016 00:00

Nerosty a horniny v centrech aktivit

Každý měsíc máme týden center. V listopadu jsme měli téma neživá příroda – horniny a nerosty.

V ateliéru žáci malovali horniny, v jazykovědě psali personifikaci (vžili se do role nerostů), v objevech dělali různé pokusy, ve čtení si četli z knihy Geologická abeceda, v matematice společně tvořili pomocí nerostů projekt na římská čísla.

úterý, 12 leden 2016 00:00

Celodenní projekt Karel IV.

V listopadu jsme dva dny věnovali Karlovi IV.  Do všech předmětů jsem podle inteligencí Gardnera rozdělila úkoly. Myslím si, že děti si tyto dny užily a hlavně si z nich hodně věcí zapamatovaly.

V květnu si ještě jednou vše připomeneme, protože tento panovník bude slavit 700 let od svého narození.

neděle, 06 prosinec 2015 00:00

Adventní věnce

Na konci listopadu si každý žák vyrobil adventní věnec, který může zpříjemnit vánoční atmosféru domova.

neděle, 06 prosinec 2015 00:00

Týden center

V listopadu na děti čekaly centra s tématem Přemyslovci. V ateliéru si malovaly svou pečeť, v jazykovědě psaly královskou vůli, v matematice počítaly přemyslovský list, v objevech vyhledávaly důležité informace o Přemyslovcích v různých kníhách, encyklopedíích, na  internetu a ve čtění skupinově četly úryvek z knihy Prohnaní Přemyslovci, a poté si pro třídu připravovaly pěvecké vystoupení, které vždy bylo příjmeným zakončením dne.

 

neděle, 06 prosinec 2015 00:00

Hoblinková dílna

V rámci pracovních činností děti pracovaly se dřevem. Podívejte se, jak jim to šlo.

 

sobota, 07 listopad 2015 14:02

Projektové dny

26.10. a 27.10. 2015 na naší škole probíhaly školní projekty. Čtvrté třídy měly za téma Prahu v různých podobách. Naše třída se vydala za strašidly na Staré Město. První den jsme byli s paní průvodkyní (která byla velmi šikovná) v centru Prahy. Prohlédli jsme si Ungelt, domovní znamení, Orloj, Karolinum, Stavovské divadlo... U každé pamětihodnosti nám říkala nějakou legendu, ve které se vyskytla strašidla. Děti i soutěžily. Během prohlídky získávaly měděné penízky. Děkuji tímto paní průvodkyni Evě Bartůškové, která nás celým dnem provázela a paní Kárníkové za doprovod.

V úterý žáci vše zpracovávali. Podívejte se na jejich podařená dílna. Mám z nich opravdu radost. Děti jsou velmi tvořivé a plní správně instrukce, které jim byly zadány.

Strana 7 z 8

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021