Jana Sadilová

Jana Sadilová

sobota, 07 listopad 2015 13:57

Podzimní papoušek

Listí ze stromů se zbarvilo a již nastal pravý podzim. Této situace jsme využili v hodině výtvarné výchovy, kdy děti pomocí svých rukou a listů dělaly podzimního papouška. Podívejte se  s jakým zaujetím a kooperací pracovaly.

V polovině září měli  žáci svou první dopravní výchovu. Jeli jsme do dopravní učebny, kde jim příslušnice dopravní policie vyprávěla o bezpečnosti silničního provozu. Na konci hodiny každý skládal pomocí interaktivní tabule test, co si vše zapamatoval.

Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme rovnou jeli do parku na Kavčí hory. Zrovna jsme ve vlastivědě probírali pravěk, a tak si  skupinky dětí připravovaly scénku na téma: Jak žili lidé v pravěku. Protože jsme byli venku,  mohla být  pravěká vystoupení doprovázena i  výkřiky.

neděle, 18 říjen 2015 21:35

Přestávka

Podívejte se, jak probíhá přestávka, když máme centra. Děti chtějí  pracovat, nemají potřebu jít na záchod, svačit, hrát na mobilech.....

neděle, 18 říjen 2015 21:21

První centra

Máme za sebou první centra na téma Slované. Děti byly velmi šikovné, snaživé a překvapily svými nápady. V ateliéru zkoušely psát hlaholici, v objevech budovaly oppida (slovanská stavení). Toto centrum mělo asi největší úspěch. Všechna oppida máme vystavěná a čekají na to, až si je na třídních schůzkách prohlédnete. V matematice počítaly a rýsovaly náčrt oppida, ve čtení četly hlasitým čtením pověst O rytířském znaku, v jazykovědě pracovaly s pracovním sešitem, který jsme dostayi přímo k této probírané látce. Vše si zakládaly do svých portfólií, kam si zároveň psaly sebehodnocení. Na  konci dne jsme měli hodnotící kruh, kde děti odprezentovaly své práce. Vždy si od spolužáků vyslechly 3 ocenění a 2 doporučení. Děti tento týden hodnotí jako velmi zdařilý hlavně proto, že se prý  neučily. Přitom si sami upevňovaly látku, kterou jsem jen lehce nastínila ve vlastivědě. Oceňovaly hlavně spolupráci ve skupině. Myslím si, že se vzájemně objevují a zjišťují, že každý je nadaný na něco jiného a hlavně, že si věří a pomáhají si.

pondělí, 14 září 2015 22:34

Vlastivěda

Seznamuje se s novým předmětem Vlastivěda. Momentálně probíráme pravěk. Snažím se o integraci učiva do různých předmětů. Ve vlastivědě děti získají základní vědomosti, ve čtení si  učivo připomenou a zafixují,  ve výtvarné výchově malují nástěnné malby  z jeskyně, v českém jazyce budeme dramatizovat , jak se vzájemně pravěci lidé dorozumívali, v matematice si vymyslíme slovní úlohy na váhu mamuta, snězené kosti.... Důvtipu od dětí se meze nekladou. V geometrii se budeme snažit narýsovat opiidum - opevněné sídlo.

pondělí, 14 září 2015 22:11

Prostředí třídy

Snažíme se, aby nám ve třídě bylo příjemně. Tvoříme si práce, pravidla, tak abychom sem chodili rády. Ve třídě máme koberec, na kterém se každé ráno v ranním kruhu potkáváme a informátor(žák naší třídy) nás pozdraví a sděluje novinky dne. Na koberci též zpíváme, o přestávce hrajeme hry (tedy hlavně kluci fotbalisti) a též někdy zakončujeme den. Sedíme v pěti centrech - Ateliér, Jazykověda, Objevy, Matematika, Čtení. Každý týden budeme sedět v jiné skupince, abychom se vzájemně poznali a respektovali.

pondělí, 14 září 2015 21:44

Naše zážitky z prázdnin

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce, který opět začínáte s novou paní učitelkou. Doufám, že pro Vás všechny bude  plný radosti, spokojenosti a nových zážitků. V naší třídě k výuce budu využívat  program Začít spolu, který je mi velmi blízký a věřím, že i vy v něm najdete velkou podstatu vzdělání. První skupinovou aktivitu jsme mělli Berušku, kdy žáci své spolužáky seznamovali se  zážitky, které prožili o prázdninách. Zároveň se tím učíme prezenčním dovednostem. Podívejte, jak nám to šlo.

pondělí, 13 leden 2014 20:39

Mgr. Jana Sadilová

učitelka 1. stupně 

Vzdělání 
Pedagogická fakulta UP Olomouc obor učitelství pro 1.stupeň
Specializační studium „Mentor pedagogických kompetencí.
Roční kurz „Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ“ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha
Řada seminářů věnovaných metodám práce v rámci programu Začít spolu.
Osvědčení pro výuku anglického jazyka na 1. stupni.
Držitelka mezinárodního certifikátu vynikající kvality pedagogické práce

Publikace
Didaktický materiál (soubor pracovních listů se zpětnou vazbou) v systému Logico Piccolo
SADILOVÁ, J. Vyjmenovaná slova, část 1. Praha: Mutabene, 2006
SADILOVÁ, J., ŠTĚRBOVÁ, L. Vyjmenovaná slova, část 2 – Zvuková homonymita.
Praha: Mutabene, 2007

Aktivity ve škole
Ve škole učím od roku 1998. V roce 2002 jsem začala využívat metody práce z programu Začít spolu . Učím děti od třetí do páté třídy a vždy jednou za 14 dní využívám k učivu centra aktivit. Ráda jezdím s dětmi na školy v přírodě a organizuji společné víkendy pro rodiče a děti jedné třídy.

Zájmy
Na prvním místě to jsou mé vlastní děti, se kterými jezdíme na kole, lyžujeme, bruslíme. Mým velkým koníčkem je cvičení, kde se odreaguji a načerpám sílu na další práci.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejraději vzpomínám na svou paní učitelku, která mě učila od 1. do 3. třídy a nasměrovala mne na studium pedagogiky. Spoustu zážitků mám z výjezdů mimo školu, možná i proto ráda jezdím s dětmi na školy v přírodě.

 

Strana 8 z 8

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021