Pro žáky a rodiče

V kroužku vyrábíme košíčky, ošatky i drobné dekorace pro radost i jako dárky pro své kamarády.

Termíny a témata: září - prosinec

16.9. Prázdninové otisky

21.10. Kachel se sklem

11.11. Adventní svícen

25.11. Čerti a andělé

9.12. Betlémy

Vstup do keramické dílny je venkovním schodištěm ze dvora, cena 250 Kč, čas 9.00-12.00 hodin.

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu 6. – 9. třída

I v tomto školním roce 2018/2019 bude probíhat kroužek Věda nás baví.

Aktualizace. Vážení rodiče, ve školním roce 2022/23 chce PJZŠ Horáčkova nabídnout žákům kroužek badmintonu:   

Milí mladí umělci a vážení rodiče,

ve školním roce 2017/18 budete mít opět možnost vyzkoušet své dovednosti v keramických nebo výtvarných kroužcích.

Chemický seminář

 

Semináře ve školním roce 2022/23 budou probíhat v chemické laboratoři v podobě 10 dvouhodinových lekcí (2 x 45 minut) a to vždy v pátek 14:00 – 15:30.

Seminář je určen pouze pro žáky 8. a 9. ročníků.

Termíny chemických seminářů: 
16. září, 7. října, 4. listopadu, 25. listopadu, 9. prosince, 6. ledna
(v případě změny termínu budou žáci včas informováni)
 Další termíny budou uvedeny na těchto stránkách v průběhu měsíce ledna.

  1. Chromatografická housenka, lentilková chromatografie, duhová baňka (semafor), sopka na stole
  2. Odbarvení červeného vína, plamenové zkoušky, barevná kostka v oleji, chlorofyl v červených listech
  3. Chemické pokusy bez nebezpečných látek – raketa z čaje, domácí limonáda nebo zmrzlina, poskakující fazole, hustota látek (výměna vody a sirupu)
  4. Barevná modelovací hmota, pokusy s vajíčkem, míchání barev
  5. Důkaz vitamínu C, duch v lahvi, odbarvení kečupu
  6. Vánoční dárek, výroba domácího bublifuku + podivné bubliny
  7. Přeskočení plamene, barevný odměrný válec, nehořlavá nit, ohnivé kresby, propíchnutý balónek,
  8. Hoření železa, tajné písmo, samonafukovací balónek
  9. Úlohy chemické olympiády – důkaz aniontů, vodivá tuha, kyanotypie
  10. Science Show - prezentace vlastních experimentů

 

Každý ze seminářů bude doplněn některým z pokusů, které budu v angličtině.
Experiments in English – Swirly Colours,Floating Egg, Wrinkly Apple, Climbing Colours, Salty Ice, Squishy Ice Cream, Volume, Rubbery Egg,

Gas to liquid, Peppery Skin,
 

Cena: září – prosinec – 850 Kč, leden – duben – 850 Kč

Přihlášky odevzdejte do 10. září paní učitelce Ivaně Čapkové.

Divadelní kroužky začínají v týdnu od 18.9. Čtvrteční a pondělní kroužek pro mladší žáky je již zcela naplněn. Děkujeme

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 odpoledne proběhne v areálu školy tradiční akce Čarodějnice.Celý areál ožije čarodějnicemi a čaroději všech úrovní.

Žákům 4. a 5. ročníků nabízíme ojedinělou příležitost účastnit se zájezdu do Anglie s pobytem v anglické škole.

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo 65 žáků ve 3 kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili Dan Murk (6.C), Nicolas Hanslik (7.B) a Josef Vácha (8.B). Gratulujeme!

KNJ obvodní kolo

Termín: 6. února  2019 (středa ) v budově PJZŠ Horáčkova

Prezence:  8.15 - 8.30. S sebou psací potřeby, přezutí, svačina, pití

Části: poslech, připravené téma, popis obrázku a volná konverzace.

Témata kategorie 1A a 1B (základní škola 6.+7. ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Meine Hobbys, Meine Familie und Freunde, Mein Tag und meine Woche,Wetter und Kleidung, Tiere.

Témata kategorie 2A  a 2B (základní škola 7.–9.ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Wetter und Kleidung, Reisen und Ferien, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Mein Zuhause, Freizeit und Hobbys

 

 

Bern, čokoláda, sýry, Ženevské jezero, Ženeva, Altdorf, Luzern

 

Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2022
Informativní rodičovské schůzky, Valná hromada Trianglu z. s. 15. 9. 2022
Testy profesní orientace 9. A 30. 9. 2022
Beseda pro rodiče - DIGIDĚTI 4. 10. 2022
Testy profesní orientace 9. B 7. 10. 2022
Zájezd do Anglie pro 5. a 6. třídy 15.–22. 10. 2022
Projektové dny 24. a 25. 10. 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022
Testování tělesné zdatnosti 3. a 7. tříd říjen, listopad 2022
Měsíc bezpečí listopad 2022
SCIO testy 9. třídy listopad 2022
Ředitelské volno 18. 11. 2022
Čtvrtletní pedagogická rada 23. 11. 2022
Rodičovské schůzky 24. 11. 2022
Adventní slavnosti 14. 12. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022–2. 1. 2023
Terezín 12.–13. 1. 2023
Uzavření klasifikace 20. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. A a 7. C 21.–28. 1. 2023
Pololetní pedagogická rada 25. 1. 2023
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. B a starší třídy 2.–7. 2. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 3.–5. třídy 13. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 1. a 2. třídy 14. 2. 2023
Dny otevřených dveří pro zápis 7.–8. 3. 2022
Jarní prázdniny 13.–19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Ředitelské volno pro žáky
11.–12. 4. 2023
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024
12.–13. 4. 2023
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy duben 2023
Zájezd do Holandska 16.–23. 4. 2023
Třičtvrtěletní pedagogická rada 19. 4. 2023
Rodičovské schůzky
20. 4. 2023
Čarodějnice 27. 4. 2023
Zájezd do Anglie 8. a 9. třídy
30. 4. – 6. 5. 2023
Fotografování tříd 9. 5. (11. 5.) 2023
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE nanečisto 10. 5. 2023
Školní ples nebo zahradní slavnost 19. 5. 2023
Jazykové certifikáty AJ / Videopohlednice (během vyučovacích hodin) květen– červen 2023
Jazykové certifikáty FJ, NJ, ŠJ / Procházky Prahou / Prezentace 5.–7. 6. 2023
Uzavření klasifikace 19. 6. 2023
Závěrečná pedagogická rada 21. 6. 2023
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 21. 6. 2023
Slavnostní předání certifikátů Movers 23. 6. 2023
Vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7.–1. 9. 2023
Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023

 Školy v přírodě – konec května a začátek června 2023

Vyučující OV

Mgr. Eva Turoková                  Mgr. Barbora Jelínková          Mgr. Petra Rejchrtová

PaedDr. Hana Sivanincová        Mgr. Viktor Heteš Turok

 

 

 

Učebnice

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka:
Občanská výchova 9 nakl. Fraus 2006
Rodinná výchova 9 nakl. Fraus 2006

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 6. a 7. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005

Horská Viola a kol.: Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, nakl. Fortuna 2005  

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu OV

Základní náplní předmětu „Občanská výchova“ je výchova, vzdělávání a působení na každého žáka jako na jedinečnou osobnost. Učivo, které se v každém ročníku prohlubuje, zahrnuje několik oddílů, které se zabývají vztahy mezi jedincem a společností, schopností zdravého soužití, spoluprací, schopností orientace na trhu práce a možnostmi změn v rámci rekvalifikací.

V kapitole výchova k občanství se učí děti znát základy historie naší republiky, získávají přehled o současném dění ve společnosti a v praktické části se seznamují se státní správou, s jednáním na úřadech, se svými občanskými povinnostmi a právy.

Neméně důležitou je kapitola růst a rozvíjení osobnosti v průběhu života, zahrnující vývoj osobnosti v závislosti na životním prostředí, rodině a společnosti. Součástí výuky je také učení se pravidlům správného jednání v zátěžových situacích i při mimořádných událostech.

V oblasti prevence, která se stává nedílnou součástí tohoto vyučovacího předmětu, je učivo zaměřeno na předcházení závislosti na drogách i dalších návykových látkách, které jsou často společností tolerovány, a také na předcházení patologických projevů chování ve skupině (šikana, rasismus, diskriminace). Součástí této kapitoly je i výchova k toleranci a vzájemnému respektování osobitosti a zvláštností a umění zacházet se svými emocemi.

Oblast sexuální výchovy se zaměřuje svou náplní tak, aby se žáci dobře orientovali a měli potřebné znalosti o sexuálním chování (chráněný sex, antikoncepce, plánované rodičovství, odpovědnost za své zdraví, ochrana před pohlavními i infekčními chorobami, volba partnera, oddálení prvního pohlavního styku do psychické i fyzické zralosti, ochrana před znásilněním a zneužíváním, zásady chování v ohrožujících situacích).   

Náplní kapitol výchovy k volbě povolání je uvědomění si svých schopností a předpokladů pro jednotlivá povolání, umění orientace na trhu práce a možností zaměstnání při rekvalifikacích. Neméně důležitá je orientace v oblasti státní správy a sociální sféry.

Náplň učiva odpovídá požadavkům zvládání kompetencí tak, jak byly stanoveny ŠVP.

Formy a metody realizace: Skupinové vyučování, diskuse, výklad, příprava a prezentace samostatné práce v daném tématu, soutěže, testy, dramatizace, nácviky chování v různých situacích, projekty a další formy práce.

Nedílnou součástí na škole byla a i nadále bude spolupráce s odbornými centry, policií i dalšími organizacemi z oblasti zdravotnictví, kultury, sportu, bezpečnostních složek atd.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:

Rodina a širší sociální prostředí
Škola a organizace volného času
Sexuální výchova
Rozvoj osobnosti
Závislosti a prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí

Místo, kde žiji

EU, OSN

Kalednář, svátky

Život mezi lidmi

7. ročník

Rodina a její vliv na mezilidské vztahy
Život mezi lidmi
Škola a školní řád
Národ
Stát
Člověk a kultura
Svět kolem nás
Sociální rozvoj osobnsti
Prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí
Sexuální výchova
Klíče ke zdraví

Já a hospodaření

Obrana státu

 

8. ročník:

Vznik a vývoj osobnosti
Prevence
Člověk a svět práce
Sexuální výchova
Právo a morálka

Zdravý životní styl

Osobnosti naší země

Stát, jeho funkce a typy

Člověk mezi lidmi

9. ročník:

Člověk na trhu práce
Příprava na budoucí povolání
Hospodářství a stát
Stát a právo
Nadnárodní společenství

Náboženství a náboženská tolerance

Projekt Terezín, multikulturní výchova.

Hodnocení v OV

Písemné a ústní zkoušení, projekty, aktivita v hodinách.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022