Bc. Eliška Dvořáková

Napsal(a)

Učitelka 1. stupně, metodik prevence

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK Praha, Výtvarná výchova
Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogika

Další vzdělání
Smart Teachers Play More – outdoor and mindfulness activities (Island, Reykjavík)
Vedení krizového rozhovoru s dětmi a mládeží (Linka bezpečí)
Kompletní výcvik krizové intervence (IBSARO - institut behaviorálních studií)
Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený kříž)

Aktivita ve škole
Každodenní výuka, prevence sociálně nežádoucích jevů, organizace školních akcí, vedení keramických a výtvarných kroužků

Zájmy
Jezdectví, kreslení, četba, seberozvoj

Co mě ve škole bavilo?
Výtvarná výchova, chemie, přírodovědná laboratoř

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024