První projektové období probíhá od 1. 6. 2022 - 31. 8. 2023. Náš projekt byl podpořen částkou 52 115 eur. Tyto finanční prostředky využijeme k plnění našeho Erasmus plánu. Na toto období jsme naplánovali výjezdy 7 učitelů, kteří vycestují na kurzy do zahraničí. Jedná se především o metodologické kurzy. 

Žáci 4. a 5. tříd se zapojili do projektu jehož vyvrcholením je týdenní pobyt ve francouzské škole.

Podrobnosti o jednotlivých mobilitách a skupinové mobilitě žáků se dočtete v následujících článcích.

V tomto článku se dočtete, kteří učitelé vycestovali v prvním projektovém období, které kurzy navštívili a co se během svého pobytu v zahraničí naučili a dozvěděli. 

V květnu vycestuje 22 žáků společně se 3 učiteli do francouzské školy. Podrobnosti zde najdete po návratu žáků do školy. 

Projekt VÝZVA 54 ZŠ HORÁČKOVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001923 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, doučování žáků s OMJ, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Naše škola získala akreditaci Erasmus + v oblasti školního vzdělávání.

Naše škola uspěla již podruhé v grantovém řízení O2 Chytrá škola. Na realizaci našeho projektu získala částku ve výši 80 tis. Kč z Nadace O2.

 Cílem našeho projektu:

 1. Vytvoření pilotního programu pro výuku informatiky podle nového vzdělávacího programu
 2. Zvýšení digitální gramotnosti žáků i pedagogů
 3. Bezpečnost dětí ve světě moderních technologií

Co bude z projektu financováno?

 1. Vzdělávací aktivity pro žáky:
  EduBus – žáci vybraných tříd propojí v mobilní polytechnické laboratoři stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota. (jaro 2022)
  Pro žáky 6. – 9. tříd je naplánovaný program Digitální identita: O životě na sociálních sítích. Během setkání se dozní, jaká nebezpečí se skrývají v digitálním prostředí, jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? (podzim 2022)
 2. Vzdělávací aktivity pro učitele:
  Edubus - seminář pro učitele v mobilní polytechnické laboratoři -práce s robotickými stavebnicemi (jaro 2022)
  Úvod do inerdisciplánárního učení (myšlení) - workshop týkající se práce s myšlenkovými sítěmi a beseda rozvádějící, v čem spočívá vzdělávání v souvislostech, individuální projektová výuka a kreativní práce s poznáním. (léto 2022) 
 1. Beseda pro rodiče - Děti a technologie: O důvěře v digiděti – beseda plná praktických rad pro rodiče našich dětí. (podzim 2022)
 2. Nákup roční licence pro učitele pro tvorbu výukových materiálů prostřednictvím on-line aplikace
 3. Nákup robotických pomůcek pro výuku informatiky podle novely Rámcového vzdělávacího plánu.

Tento projekt řeší aktuální témata, se kterými se setkáváme ve škole a věříme, že prostřednictvím tohoto projektu se škola posune zase kousek dál.

 

 

 Jak se nám podařily splnit projektové cíle?

Když se podíváme zpětně, s potěšením můžeme konstatovat, že všechny projektové cíle, které jsme si stanovili se nám podařilo splnit. 

Naši učitelé využívají licence na tvorbu výukových materiálů. Žáci i učitelé, kteří zažili jeden den s polytechnikou laboratoří EduBus byli nadšeni. Díky semináři pro učitele v Edubusu si učitelé informatiky ujasnili, které robotické pomůcky zakoupí pro výuku informatiky. V rámci výtvarné výchovy pracovali žáci na projektu Věda výtvarně. Nejlepší práce byly oceněny dárky, které jsem získaly z na Nadace O2. Jednalo se o propagační materiály, které dětem udělaly radost.

Žáci 2. stupně získali lepší představu o tom, jaké nástrahy je čekají na sociálních sítích a na co si dát pozor.
Učitelé se dozvěděli, jak pracovat s digitálními technologiemi, jak nahlížet na současnou generaci dětí, které vyrostly "s mobily v ruce", co mohou ovlivnit a co nikoli a jak mohou pomoci dětem, když se dostanou do složité situace.

Velký úspěch zaznamenala beseda pro rodiče. Díky velké osvětě ze strany našich učitelů se sešlo na besedě téměř 100 rodičů, kteří se zamýšlejí nad výchovou dětí s pohledu používání mobilů a sociálních sítí. Při organizaci pomáhali i žáci 7. ročníků, kteří pro rodiče připravili minikavárničku. Vzhledem k zájmu rodičů jsme se rozhodli, že zorganizujeme další besedu, kterou již budeme hradit z jiných zdrojů.

Podrobnosti o jednotlivých akcích si můžete přečíst ve dvou číslech našeho školního časopisu: Jazyk č. 75 a  Jazyk č. 76

Naše škola se úspěšně zapojila do grantové výzvy O2 Chytrá škola a získala tak finanční prostředky na realizaci projektu.

Projekt byl zaměřený na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnost a zavádění technologií do výuky byl finančně podpořen částkou 71 000 Kč.

Projekt probíhal celý školní rok 2020/21.

Škola získala finanční prostředky na nákup software pro vzdálený přístup a dále dva notebooky, které jsem využili v rámci distanční výuky.

I když velká část školního roku probíhala distančním způsobem, podařily se nám splnit všechny projektové cíle.

Žáci 3. až 5. ročníků si zahráli únikovu hru, kterou se nejen pobavili, ale také si ujasnili některá témata z oblasti digitální gramotnosti. Na besedě s Janem Krsňákem z organizace  Digiděti se dozvěděli spostu zajímavých informaci, které je mnohdy překvapili. Také se sami zapojili do tvorby vzdělávacích materiálů pro své mladší spolužáky. Ocenění nejen pedagogů, ale i zaměstnanců O2 Chytré školy si získalo video rapujících dívek ze 4. třídy, které si můžete pustit na tomto odkaze.

Žáci 6. – 8. tříd si zahráli vzdělávací únikovou hru Fakescape  pod vedením studentů vysokých kol. Cílem této aktivity je naučit žáky kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Tato hra získala řadu mezinárodních ocenění. Odbornost této aktivity je katedrou politologie Masarykovy univerzity. Pod rukama našich žáků 8. ročníku vznikla také celá řádka zajímavých materiálů.


 

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 realizátorem projektu, který navazuje na projekt „Společně ve škole“.

Nový projekt z Výzvy 49 s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001603 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt "Jazyky cesta k porozumění", který byl financován z prostředků Erasmus + KA1, byl nominován na cenu Domu zahraničních služeb.

 

V tomto článku naleznete informace o  jednotlivých mobilitách, které proběhly na naší škole v rámci programu Erasmus +.

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 realizátorem projektu „Společně ve škole“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001224, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 839 468 Kč.

Naše škola již podruhé úspěšné podala žádost o grant v rámci programu Erasmus + KA1, který se týká individuálních mobilit pedagogů (výjezdů pedagogů do zahraničí). Finanční prostředky z tohoto programu využijeme na realizaci dvouletého projektu „ Jazyky napříč Evropou“. Těší nás, že jsme uspěli i v tomto grantovém řízení a náš projekt byl mezi necelými 40 % úspěšnými žadateli.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022