• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
  Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
pátek, 07 leden 2022 11:35

O2 Chytá škola II.

Naše škola uspěla již podruhé v grantovém řízení O2 Chytrá škola. Na realizaci našeho projektu získala částku ve výši 80 tis. Kč z Nadace O2.

 Cílem našeho projektu:

 1. Vytvoření pilotního programu pro výuku informatiky podle nového vzdělávacího programu
 2. Zvýšení digitální gramotnosti žáků i pedagogů
 3. Bezpečnost dětí ve světě moderních technologií

Co bude z projektu financováno?

 1. Vzdělávací aktivity pro žáky:
  EduBus – žáci vybraných tříd propojí v mobilní polytechnické laboratoři stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota. (jaro 2022)
  Pro žáky 6. – 9. tříd je naplánovaný program Digitální identita: O životě na sociálních sítích. Během setkání se dozní, jaká nebezpečí se skrývají v digitálním prostředí, jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? (podzim 2022)
 2. Vzdělávací aktivity pro učitele:
  Edubus - seminář pro učitele v mobilní polytechnické laboratoři -práce s robotickými stavebnicemi (jaro 2022)
  Úvod do inerdisciplánárního učení (myšlení) - workshop týkající se práce s myšlenkovými sítěmi a beseda rozvádějící, v čem spočívá vzdělávání v souvislostech, individuální projektová výuka a kreativní práce s poznáním. (léto 2022) 
 1. Beseda pro rodiče - Děti a technologie: O důvěře v digiděti – beseda plná praktických rad pro rodiče našich dětí. (podzim 2022)
 2. Nákup roční licence pro učitele pro tvorbu výukových materiálů prostřednictvím on-line aplikace
 3. Nákup robotických pomůcek pro výuku informatiky podle novely Rámcového vzdělávacího plánu.

Tento projekt řeší aktuální témata, se kterými se setkáváme ve škole a věříme, že prostřednictvím tohoto projektu se škola posune zase kousek dál.

 

 

 Jak se nám podařily splnit projektové cíle?

Když se podíváme zpětně, s potěšením můžeme konstatovat, že všechny projektové cíle, které jsme si stanovili se nám podařilo splnit. 

Naši učitelé využívají licence na tvorbu výukových materiálů. Žáci i učitelé, kteří zažili jeden den s polytechnikou laboratoří EduBus byli nadšeni. Díky semináři pro učitele v Edubusu si učitelé informatiky ujasnili, které robotické pomůcky zakoupí pro výuku informatiky. V rámci výtvarné výchovy pracovali žáci na projektu Věda výtvarně. Nejlepší práce byly oceněny dárky, které jsem získaly z na Nadace O2. Jednalo se o propagační materiály, které dětem udělaly radost.

Žáci 2. stupně získali lepší představu o tom, jaké nástrahy je čekají na sociálních sítích a na co si dát pozor.
Učitelé se dozvěděli, jak pracovat s digitálními technologiemi, jak nahlížet na současnou generaci dětí, které vyrostly "s mobily v ruce", co mohou ovlivnit a co nikoli a jak mohou pomoci dětem, když se dostanou do složité situace.

Velký úspěch zaznamenala beseda pro rodiče. Díky velké osvětě ze strany našich učitelů se sešlo na besedě téměř 100 rodičů, kteří se zamýšlejí nad výchovou dětí s pohledu používání mobilů a sociálních sítí. Při organizaci pomáhali i žáci 7. ročníků, kteří pro rodiče připravili minikavárničku. Vzhledem k zájmu rodičů jsme se rozhodli, že zorganizujeme další besedu, kterou již budeme hradit z jiných zdrojů.

Podrobnosti o jednotlivých akcích si můžete přečíst ve dvou číslech našeho školního časopisu: Jazyk č. 75 a  Jazyk č. 76

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Alice Šarešová
E-mail: saresova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu