Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

pondělí, 15 srpen 2022 00:41

Jazykové kurzy 2022/23

aktualizované informace pro nový školní rok 2022/2023.

DETAIL

neděle, 14 srpen 2022 11:24

Školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, žáci a studenti jazykových kurzů,

k 14. 8 2022 byly aktualizovány pro školní rok 2022/2023 kategorie Kurzy, Přihlášky a Rozvrh na našich www stránkách.

 

Další aktualizace proběhne, až získáme potřebné informace od vedení školy a British Council. 

Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ... dotazy ke kurzům pro žáky 2. stupně, absolventy a rodiče.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ... dotazy ke kurzům pro žáky 1. stupně.

Přejeme klidný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi v našich jazykových kurzech. 

 

Organizační tým Jazykových kurzů na První jazykové ZŠ Horáčkova 1100.

neděle, 10 duben 2022 11:53

KET / PET / FCE nanečisto

Na přelomu dubna a května si žáci mohou přímo ve škole vyzkoušet nanečisto zkoušky KET, PET a FCE.  

DETAIL

Na konci dubna a počátku května si žáci budou moci přímo ve škole vyzkoušet zkoušky nanečisto KET, PET a FCE.  Zkouška nanečisto bude obsahovat všechny části zkoušky včetně esejí a ústní části.

Po absolvování zkoušky obdrží žáci certifikát o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento certifikát mohou použít jako přílohu k přihlášce na střední školy.

Pokud bude mít Vaše dítě zájem, je NUTNÉ, aby se přihlásilo nejpozději do 21. 4. 2022 paní učitelce Kubešové na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bez přihlášení předem, není možné žáka přezkoušet.

Pokud žáci navštěvují jazykové kurzy KET, PET, FCE cena zkoušky nanečisto je již uhrazena v ceně kurzovného.

Žáci, kteří kurzy nenavštěvují, si mohou zkoušku vyzkoušet také, cena zkoušky je u zkoušek PET a KET 200 Kč a u zkoušky FCE 300 Kč.

Platba za zkoušky nanečisto je v hotovosti na místě.

Termíny zkoušek nanečisto

zkouška

písemná část

ústní část

KET

Pátek 6. 5.

8.40 – 11.00 hod. školní jídelna

 

11.00 – 14.00 hod.

PET

 

Pátek 29. 4.

8.00 – 11.00 hod. školní jídelna

 

11.00 – 14.00 hod.

FCE

pondělí 2. 5.

8.00 – 12.00 hod. školní jídelna

 

12.00 – 16.00

Blíží se termín registrací k Cambridgeským jazykovým zkouškám. Další informace na DETAIL

neděle, 03 duben 2022 21:44

Registrace k zkouškám na BC

Blíží se termín registrací k Cambridgeským jazykovým zkouškám. Další informace na

DETAIL

sobota, 26 březen 2022 17:22

Jazykové kurzy 5. 4. 2022

V úterý 5. 4. 2022 se NEKONÁ žádný jazykový kurz.
Výuka na škole neprobíhá, je vyhlášen ředitelský den.

DETAIL


V pondělí 4. 4. 2022 - probíhá výuka v jazykových kurzech dle rozvrhu.

V úterý 5. 4. 2022 - ředitelský den - nekoná se žádný kurz

Ve středu 6.4. 2022 - probíhá výuka v jazykových kurzech dle rozvrhu.

Žáci, kteří uvažují o složení zkoušky KET, PET, FCE a CAE na British Council, si mohou sobotu 19. 3. 2022 zúčastnit konzultací ke zkouškám KET, PET, FCE a CAE. Celou zkoušku si mohou vyzkoušet u nás ve škole v reálném čase, včetně esejí a ústní části. Vyučující jim individuálně poradí, v čem by se měli zlepšit a na jaké části zkoušky zaměřit.

Zahájení akce je v 8.45 hod. v prvním patře školy. Zkoušky nanečisto všech úrovní začínají písemnými částmi, po jejich skončení pokračuje ústní zkoušení. Žáci jsou zkoušeni postupně ve dvojicích. Čas konání ústní části zkoušky se žáci dozvědí bezprostředně po skončení poslední písemné části. Konkrétní rozpis časů ústní části pro jednotlivé žáky bude upřesněn až v den zkoušky podle skutečného počtu zúčastněných. Vzhledem k plánovanému počtu účastníků a délce písemné části zkoušky se ústní část zkoušky u zkoušek FCE a CAE může protáhnout do pozdních odpoledních hodin.

Škola vykonává dohled nad žáky pouze v době, kdy konají písemnou část zkoušky.
Ukončení písemné části zkoušky:
KET – 11.10 hodin
PET – 11.40 hodin
FCE – 13.00 hodin
CAE – 13.20 hodin

V ostatním čase za účastníky akce mladší 18 let nesou zodpovědnost rodiče. Všichni účastníci zkoušek nanečisto (bez ohledu na věk) se v době, kdy se pohybují v prostorách a na pozemku PJZŠ Horáčkova, musejí chovat v souladu se školním řádem PJZŠ Horáčkova a ostatními závaznými právními předpisy platnými pro veřejné školství v ČR. V čase mezi písemnou a ústní částí zkoušky se účastníci mohou pohybovat i mimo areál školy.

Výsledky zkoušek nanečisto budou z větší části známy po skončení ústní části, celkové výsledky budou vyvěšeny na internetu (anonymně) do týdne.

S sebou: psací potřeby, přezůvky, velkou svačinu a pití.

Cena konzultací:

zkouška KET a PET 200 Kč
zkouška FCE 300 Kč
zkouška CAE 350 Kč

Platbu zašlete na účet školy 71694329/0800  (variabilní symbol pro žáky naší školy je shodný s VS pro ostatní školní platby) ostatní žáci bez variabilního symbolu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Platbu také můžete zaplatit na místě před zahájením akce.

Vstup do budovy a odchod z budovy hlavním vchodem.

Na zkoušky nanečisto se můžete přihlásit do 12. 3. paní učitelce Kubešové na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strana 1 z 11

Bener