Název kurzu

pondělí

úterý

středa

Primary English 1 (1.třídy)

14.00 – 15.00
Martincová 2.A

14.00 – 15.00
Parajková 1.C

14.00 – 15.00
Parajková 1.C

Primary English 2 (2.třídy)

14.00 – 15.00
Holoubková 2.B

14.00 – 15.00
Holoubková A6

14.00 – 15.00
Petrů A6

Primary English 3 (3.třídy)

14.00 – 15.00
D. Bohus 4.C

14.00 – 15.00
D. Bohus 2.C

14.00 – 15.00
D. Bohus 4.C

STARTERS (4. třídy)

 

14.30 – 15.30
Landová A5

14.30 – 15.30
Niklová 5.C

MOVERS (5. třídy)

 14.30 – 15.30
M.Polok 5.A

 

 14.30 – 15.30
Landová 6.A

Key (6. třídy)

15.40 – 17.00
Bursíková 8.A

15.40 – 17.00
Bohus A6

 

Preliminary (7., 8. a 9. třídy)

 

15.40 – 17.10
Landová 7.B

15.40 – 17.10
Landová 6.A

First (8. a 9. třídy)

 

15.40 – 17.10
Polok 7.A

15.40 – 17.10
Vacek 7.A

First (8. a 9. třídy) večerní  

18.00 – 19.30
Vacek N2

 

Advanced

 

16.00 – 17.30
Thámová 8.B

 

 

Všechny kurzy probíhají 1 krát týdně.

Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 minut.

Kurz Key trvá 80 minut.

Kurzy Preliminary, First, Advanced trvají 90 minut.

Pod časem konání kurzu je uvedena učebna, ve které kurz probíhá, a jméno vyučujícího. Tyto údaje byly aktualizovány 23.9.2021.

 

Bener