Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje přihlášené obědy v daném měsíci. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti – výdej do přinesených nádob. Pokud by bylo objednáno na konkrétní den méně než 10 porcí menu č. 2, dostanou všichni strávníci menu č. 1. Změna jídelníčku vyhrazena.

Výše stravného

orientační zařazení

věk žáka (včetně)

orientační ročníky

cena za 1 oběd

úhrada za měsíc

I. stupeň

7–10 let

1. – 4. ročník

34,– Kč

748,– Kč

II. stupeň

11–14 let

4. – 8. ročník

36,– Kč

792,– Kč

III. stupeň

15 let a více

8. – 9. ročník

38,– Kč

836,– Kč

 

Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Ti strávníci, kterým je v daném školním roce 11 let a 15 let, platí celý tento školní rok platbu II. nebo III. stupně, jedná se obvykle o žáky 4., 8. a 9. ročníků – odebírají stravu v porci vyšší normy.

Hrazení obědů

Stravné je hrazeno bezhotovostně.

Trvalý příkaz

U všech bankovních ústavů – pravidelná částka převáděná na účet ŠJ
Číslo účtu školní jídelny 55338041/0100
Úhradu provádějte vždy např. 20. dne v měsíci na měsíc příští, první platba např. 20. 8. na září, poslední platba v květnu na červen, vzniklé přeplatky budou vyúčtovány bezhotovostně zpět na konci školního roku a na vyžádání kdykoliv. Je možné bezhotovostně odeslat na účet Šj částku vyšší jednorázovou, ze které je postupně čerpáno následující stravné. Vždy uveďte pro identifikaci přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce příjmení strávníka. Pokud není stravné připsáno na účet ŠJ do konce měsíce, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy.

První platbu stravného je nutné navýšit o částku 135 Kč na přidělení identifikačního čipu, částku je možné odeslat samostatně pod přiděleným variabilním symbolem žáka.

Změny výše stravného i ukončení odhlášek na konci školního roku (vyúčtování přeplatků) budou včas oznámeny žákům.
Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný a je totožný se školním variabilním symbolem pro platby kroužků a nadstandardu.

Identifikační čip

Při přihlášení ke stravování obdrží žák identifikační žeton za 135 Kč, V případě ztráty nebo poškození je nutné zakoupit nový za původní cenu. Po ukončení docházky do naší školní jídelny bude za funkční a neporušený žeton vrácena pořizovací záloha zpět do tří měsíců od data ukončení stravování. Reklamaci čipu lze uplatnit u jednotlivě posouzených případů.

Odhlašování obědů

Obědy je možné odhlásit do 7.00 hodin na týž den a následující dny (261 211 560, příp. telefonní záznamník). Po tomto termínu není možné odhlášku provést. V tom případě je možné vyzvednout oběd do přinesených nádob v době 11.50–14.00, dále je nutné obědy odhlásit.
Dle školského zákona mají nepřítomní žáci nárok na odebrání pouze oběda pouze 1. den nepřítomnosti.
Obědy lze také internetovým objednávkovým systémem na adrese www.strava.cz nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Objednávky (výběr) menu

Připravujeme zpravidla dva druhy obědů, vždy po dohodě s vedením školy.

Objednávky druhu jídel, odhlašování a přihlašování lze provádět prostřednictvím odkazu www.strava.cz zadáním ev. čísla jídelny, uživatelského jména a hesla, které lze získat v kanceláři ŠJ.
Pokud strávník nemá přihlášen oběd, nelze mu ho vydat.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u hlavního vchodu do školy, na nástěnce u šaten a na internetové adrese www.strava.cz

Další informace

  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
  • Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici ve škole i v jídelně.
  • Všechny potřebné informace, odpovědi na Vaše dotazy vyřídí vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ nebo telefonicky. Uvítáme jakékoliv Vaše věcné připomínky k provozu ŠJ.

Všechny dokumenty ke stažení najdete na tomto odkazu.

Image

Kontaktní informace

Školní jídelna
Telefon: +420 261 211 560
E-mail: horackova.jidelna@seznam.cz

zobrazit kontakty na školu