Vánoční přání od našich dětí do domova seniorů v Krči letí...

Děkujeme panu Kramaříkovi za poutavou a zajímavou přednášku.

Celá školní družina se 23.10.2018 zúčastnila vysazení stromu svobody v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky . 

Dnes nás navštívila divadelní společnost Divadýlko z pytlíčku se skvělou hrou Hrátky s odpadky.

Celá školní družina se zapojila do charitativního projektu Všichni jsme jedineční.

Strana 1 z 5