Děti ze všech oddělení vyráběly malé dárečky a přáníčka pro maminky k jejich svátku. 

Děti ze všech oddělení školní družiny podpořily projekt Psaní od srdce.

Kdo si hraje, nezlobí. Sportujeme a tvoříme ve školní družině. 

Výlet školní družiny, v rámci projektu Zapomenutá řemesla, se velice vydařil.

Velikonoční tvoření ve školní družině. 

V den ředitelského volna jsme se školní družinou navštívili Hobby centrum, kde na nás čekal zábavný program. 

Vážení rodiče, 

prohlédněte si fotky ze všech oddělení školní družiny. Přejeme krásné jaro.

Vychovatelky ŠD 

 Dnešní pískování si děti opravdu užily. Podívejte se na fotky a posuďte sami. 

Divadelní představení Čert a Káča se dětem moc líbilo. Potlesk byl dlouhý a děti i po návratu do družiny nadšeně vyprávěly. 

S kouzelníkem Reno si děti užily spoustu zábavy. 

Strana 1 z 2