sobota, 29 srpen 2020 23:40

Školní družina - informace

Napsal(a)

Školní družina vyplňuje volný čas žáků po skončení vyučování. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností (čtení, kreslení, kvízy, smyslové a didaktické hry apod.).

Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Jedna z nejdůležitějších náplní ŠD po odpolední výuce a pobytu ve třídě je pobyt venku a různé sportovní činnosti (kopaná, soutěživé míčové hry, využití prolézaček apod.). Jen za nepříznivého počasí se mění náplň na hry ve třídách ŠD.
Děti zapsané do školní družiny odcházejí na oběd se svým oddělením.

Provoz ŠD

Ranní: 7.00–7.40 hodin, příchod do ranní družiny do 7.30, poté se škola zamyká.
Odpolední: od konce vyučování do 17.30 hodin.

Úhrada za školní družinu je v tomto školním roce Kč 200,– za měsíc.

Vyzvedávání dětí:

Děti se vyzvedávají od konce vyučování do 14.00 a poté od 14.55 do ukončení provozu ŠD. V době od 14.00 do 14.55 hod nelze děti vyzvedávat ani uvolňovat.

Vyzvedávání dětí probíhá na čipy přes elektronický systém Bellhop. U vchodových dveří se nachází terminál, ke kterému stačí přiložit čip a systém a systém elektronicky předá žádost do příslušného oddělení školní družiny. Pokud v té době bude dítě právě na obědě nebo na kroužku, systém na to upozorní zprávou na displeji terminálu. Vyzvedávající osoba pak musí vyčkat a žádost zopakovat.

Škola použité čipy nevykupuje zpět, cena čipu je 100 Kč.

Rozdělení ŠD

1. oddělení ŠD – Robaušová Karolína
2. oddělení ŠD – Kyloušková Kateřina - vedoucí vychovatelka
3. oddělení ŠD – Hájková Michaela
4. oddělení ŠD – Kurfürstová Anna
5. oddělení ŠD – Kubátová Hana
6. oddělení ŠD – Kurfürstová Renata
7. oddělení ŠD – Blažková Libuše
8. oddělení ŠD – Brtníková Kateřina
9. oddělení a 10. oddělení ŠD – Machač Ivan 

Formuláře a dokumenty školní družiny

Veškeré formuláře a dokumenty školní družiny ke stažení najdete v sekci Dokumenty.