• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English
středa, 20 srpen 2014 00:00

Získané cambridgeské certifikáty 2013/2014

Napsal(a)

Ve školním roce 2013/2014 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) nebo CPE (C2) 44 žáků naší školy a bývalých žáků .

 

Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické jevy v autentických životních situacích.

Zkoušku CPE složila:

Kateřina Zbejvalová

Zkoušku CAE složili:

Jan Kraváček, Ondřej Nymburský, Tereza Vlčková, Helena Dirová, Veronika Pítová, Ondřej Vaněček

Zkoušku FCE složili:

Ladislav Kořínek, Karolína Lašťovková, David Trojáček, Barbora Bahlsenová, Barbora Boháčová Emily, Matouš Fibrich, Tomáš Kraváček, Petr Louda, Anna Luxemburková, Vít Matějíček, Klára Váchová, Kateřina Vaněčková, Anežka Židkova, Šárka Faloutová, Tereza Dobiášová

Zkoušku PET složili:

Anna Benešová, Petra Benešová, Matouš Cikrt, Martin Froňka, Anna Králová, Gabriela Králová, Tereza Muricová, Jakub Pantoflíček, Kristýna Řeháková, Kristina Šmatláková, Natálie Štuksová, Lucie Valachová, Adéla Valachová, Patrik Poupě, Anna Vinšová, Barbora Maršíková

Zkoušku KET složili:

Václav Bašta, Petr Bušek, (Mirek) Kumar Mridul, Sofie Najmanová, Petr Pešek, Kryštof Sabol

Úspěšným absolventům zkoušek na British Council blahopřejeme k získání certifikátu, učitelům v kurzech děkujeme ještě jednou za výbornou práci, vedení školy za podporu, rady a záštitu.

Se všemi současnými i novými zájemci o přípravné jazykové kurzy k Cambridgeským jazykovým zkouškám se těšíme na shledanou v novém školním roce 2014/2015.


Certifikáty KET, PET, FCE, CAE a CPE jsou připraveny k vyzvednutí na British Council.


Za tým připravující jazykové kurzy na PJZŠ

                            Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Bener