• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Aktuální články

Rada městské části Praha 4 stanovuje výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání na období školního roku 2024/2025 ve všech školních družinách základních škol zřizovaných MČ Praha 4 ve výši 600 Kč.

Ve čtvrtek k nám přiletěli nádherní papoušci. Předvedli nám spolu s cvičiteli, co umí.

Do programu se zapojily také přítomné děti. Po skončení vystoupení měly všechny děti

možnost vyfotit se s velkým Ara papouškem na ruce. Byla to nejen krásná podívaná , doplněná

o zajímavé příběhy papoušků, ale také velmi poučná. Na papoušky budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

Vážení rodiče,

dne 11. dubna 2024 je vyhlášeno ředitelské volno. Pro rodiče dětí, kteří nemají možnost zajistit vlastní program pro své děti, bude otevřena školní družina.

Provoz školní družiny bude od 8 do 16 hodin. Oběd ve ŠJ bude zajištěn pouze pro přihlášené děti. Sraz je v 8 hodin pře školou a poté odcházíme do Hobby centra, kde je připraven program pro děti. Cena: 250,-Kč. Děti je možné vyzvedávat od 12:30 do 16:00 hodin bez omezení.

 

Vyplněnou přihlášku doručte do 26. března 2024 paní vychovatelce.

Po termínu nebude možné dítě přihlásit.

Poutavé a nezapomenutelné představení o příbězích praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje se dětem moc líbilo.

Líbezné vánoční povídaní o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy, se dětem moc líbilo.

I v letošním roce jsme s dětmi vyrobili dárečky pro seniory v Domově Havlíčkův Brod - Husova ulice.

Milí rodiče, milí žáci,

děkujeme za finanční podporu na našem charitativním Jarmarku.

Díky Vám všem byla vybrána úžasná částka 19.200,-Kč.

Výtěžek byl rozdělen na transparentní účty pro Jakuba Navaru a Karolínku.

Děkujeme všem za pomoc a přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví.

Vychovatelé ŠD

Vážení rodiče,

v době konání Jarmarku dne 24.11.2023 je možné děti ze školní družiny vyzvedávat průběžně od 11:50hod. do 17:30hod. 

Vychovatelky ŠD

Vážení rodiče, školní družina pořádá již 11. charitativní Jarmark. Letos bude probíhat 24. listopadu.

Vážení rodiče,

možnost přečipovat stávající čipy pouze sourozenců bude od 4.9. do 7.9.2023.

Čipy odevzdávejte v nadepsané obálce jménem na vrátnici a od 12.00 hodin opět vyzvedněte na vrátnici.

Vychovatelky ŠD

Strana 2 z 4