• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Aktuální články

Vážení rodiče, 

pondělí 4.9. je provoz školní družiny od 9:30 - 16:30. 

V tento den a následující dva dny 5.-6.9. lze děti vyzvedávat po skončení vyučování průběžně do 17:30.

Přejeme hezký, pohodový školní rok.

Vychovatelé školní družiny

 

Vážení rodiče,

po dohodě s firmou NeurIT s.r.o - BELLhop bude, od školního roku 2023/24, možnost přečipovat stávající čipy pouze sourozenců.

V případě nefunkčnosti přečipovaného čipu bude nutné zakoupit nový z důvodu dvouleté záruky.

Děkujeme za pochopení

Vychovatelky školní družiny 

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že letní družiny na obou školách fungují v plném rozsahu. 

 

Vážení rodiče, 

v detailu článku naleznete poděkování od klientů Domova Iris z Ostravy, kteří obdrželi v rámci projektu Psaní od srdce psaní od dětí z naší školní družiny.

Klienti, kteří psaní či obrázky obdrželi již většinou nejsou sami schopni odpovědět, ale sociální pracovnice na základě jejich odezvy napsala hromadné poděkování.

Tímto děkujeme i všem dětem, které se zapojily do tohoto krásného projektu.

Vychovatelky školní družiny 

 

Vážení rodiče,

v den vysvědčení 30. 6. 2023 končí provoz školní družiny v 15:30 hod, vyzvedávání bude možné průběžně od 9:30 hodin. Oběd pro školní družinu se vydává v 10 hodin. V případě samostatného odchodu, prosíme o vyplnění omluvenky ze školní družiny. 

Děkujeme za spolupráci 

Vychovatelky školní družiny 

Vážení rodiče, milé děti, 

celková vybraná částka pro pražskou zoologickou zahradu za školní družinu je 11.790,-Kč.   

Za všechna oddělení byla vybraná  Panda červená.  

Vážení rodiče a děti, 

také v letošním roce jsme chtěli navázat na charitativní akci Zoo adopce. Akce bude probíhat během měsíce dubna. Výše sponzorské částky je na Vaší dobrovolnosti.

Vážení rodiče, v přílohách najdete přihlášky a informace o provozu letní družiny po dobu letních prázdnin 2023 na Praze 4.

Vážení rodiče, 

letní družinu v roce 2023 bude zajišťovat ZŠ Jižní IV. a ZŠ U Krčského lesa. Přihlášky a informace budou během dubna na uvedených základních školách. 

Vychovatelky ŠD 

 

Vážení rodiče,

dne 12. dubna 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Pro rodiče dětí, kteří nemají možnost zajistit vlastní program pro své děti, bude otevřena školní družina.

Strana 3 z 4