Denisa Bohus

Denisa Bohus

pátek, 24 květen 2024 00:08

Anglie 2024 - pro letošní 4. a 5. třídy

Zájezd do Anglie s výukou v Primary School se uskuteční od 2. do 9. 11. 2024.

Zájezd do Anglie s výukou v Primary School se uskuteční od 2. do 9. 11. 2024.

pondělí, 09 březen 2020 12:27

Denisa Bohus

Asistent pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem

Vzdělání
1. lékařská fakulta UK, obor Ergoterapie

Další vzdělání
Asistent pedagoga
Kurz technik keramiky
Intenzivní kurz Kognitivní rehabilitace, 1. LF UK, program TEMPUS EU,
Kurz ergoterapie dětí s DMO, 1. LF UK, program TEMPUS EU

Další aktivity ve škole
Výuka Aj na 1. stupni, výuka v odpoledních kurzech pro 3.,4. a 6. třídy

Zájmy
Cestování, výlety na kole, na kanoi po vodě a aktivity na horách v létě i v zimě. Výtvarné techniky všeho druhu

Co mě ve škole bavilo?
Přírodopis, tělocvik a výtvarná výchova

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024