středa, 16 září 2015 00:00

Zápis do 1. tříd

Napsal(a)

Informace o zápisu najdete na hlavní stránce.

Objednané termíny jsou zrušeny. Podrobnosti o průběhu zápisu zveřejníme koncem března na stránkách školy.

Aktuálně pracujeme na zajištění celé organizace. Prosím sledujte stránky. Všichni rodiče budou mít dostatek času na předání potřebných dokumentů. 

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny 6. května 2020.

Žáci budou zapsáni do prvního ročníku na základě kritérií.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky doručí do školy rodiče během zápisů. Forma předání žádosti bude upřesněna.

 

Jak můžete pomoci dětem k úspěšnému zvládnutí zápisu nejen u nás,
ale i na kterékoli jiné základní škole?

1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte kreslením tužkou, malováním štětcem, hrou s kostičkami, korálky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou - povídejte si s ním o všem co zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy (slovní fotbal, skládání jednoduchých slov z písmenek a rozkládání slov na písmenka).

3. V případě řečové vady navštivte co nejdříve logopeda a aktivně s dítětem cvičte správnou výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla slušného chování. Vaše dítě již určitě ví, kdy má pozdravit či poděkovat, komu vykat a komu tykat. Učte ho trpělivosti poslouchat druhé a neskákat do řeči.

5. Veďte je k samostatnosti.

6. Upevňujte správné návyky vašeho budoucího školáka.

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka a v příručce o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy – ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

 

Na závěr vám můžeme doporučit literaturu – ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - 1. třídy

Přehled ulic, které jsou zařazeny do spádové oblasti naší školy vychází z vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol

Bartákova   celá ulice
Horáčkova  celá ulice
Pujmanové  čísla 877 - 889
Květnových bojů  celá ulice
Stallichova  celá ulice
Jeremenkova  lichá čísla 107 - 153
Milevská  liché č. 3, 7, sudá čísla 18 - 36
Na Strži  lichá čísla 39 - 61
V Rovinách  lichá čísla 1 - 51

 

Přejeme Vám i Vašim dětem klidný zápisový den plný pohody a přátelské atmosféry a úspěšný začátek školní docházky.          

Vedení školy s celým pedagogickým sborem

Naposledy změněno pátek, 03 duben 2020 10:15

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019