Škola bude organizovat řízení k doplnění žáků do 6. ročníku v úterý 28. 5. 2024 v dopoledních hodinách.

Přihlášení k doplňujícímu řízení je možné elektronicky. Přihlašovací formulář najdete na tomto odkazu. Formulář bude aktivní do uzávěrky do 19. 5. 2024 do 24.00 hodin.

Počet přijímaných žáků závisí na počtu volných míst ve třídách. Žáky přijímáme do naplnění kapacity stanovené vedením školy. 

Během přezkoušení budou pedagogové zjišťovat úroveň znalostí žáků v oblasti angličtiny, češtiny, úroveň komunikačních a sociálních dovedností.

Cílem přezkoušení je vybrat žáky, kteří budou mít největší pravděpodobnost bezproblémového zařazení do stávajících třídních kolektivů.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

  • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0–1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření)
  • Doporučení pedagogů s ohledem na znalosti a dovednosti zjištěné během přezkoušení
  • Zvážení ředitelky školy

Konkrétní časy a organizace výběrového řízení závisí na počtu přihlášených žáků. Podrobné informace se rodiče dozví po uzavření přijímání přihlášek tj. v týdnu od 20. 5. 2024. 

Na našich stránkách naleznete učební plán a orientační přehled učiva v jednotlivých ročnících.

Žáci, kterým bude povolený přestup, budou mít druhý cizí jazyk od 6. ročníku francouzštinu pro začátečníky (nevyžaduje se žádná znalost jazyka).

Pokud dítě prokáže znalost z francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, může být po přezkoušení zařazeno do jazykové skupiny pro pokročilé. Informace o požadavcích najdete v tomto článku, aktualizované pro příští školní rok budou od 1. 5. 2024

 

Pokud dítě, kterému bude povolen přestup do 6. ročníku,  prokáže znalost z francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, může být po přezkoušení zařazeno do jazykové skupiny pro pokročilé. Požadavky jsou zveřejněny v tomto článku.

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků jsou možné po individuální dohodě s vedením školy. 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024