pondělí, 22 srpen 2016 00:00

Výběrové řízení k doplnění do 6. ročníku jazykových tříd

Napsal(a)

Výběrové řízení do 6. ročníku proběhne v úterý 16. 6. 2020 v dopoledních hodinách.

Konkrétní časy budou upřesněny po té, co budeme znát počet dětí, které se zúčastní výběrového řízení. Rodiče závazně potvrdí, že se dítě zúčastní výběrového řízení do elektronického formuláře, který bude přístupný od 1. 6. do 9. 6.2020.

Přihlášku prosím odešlete elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo mailem (šTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději 9. 6. 2020. 

  

Dne 12. 2. 2020 jsme aktualizovali učebnici, podle které se učí žáci 5. ročníku. Info viz níže.
Dne 26. 2. 2020 jsme aktualizovali informaci o výuce jazyků. Žáci, kteří nemají znalost 2. cizího jazyka budou mít španělštinu jako začátečníci.

Na základě vyhodnocení podkladů ředitelka školy rozhodne o povolení přestupu do 6. ročníku.

 

Podklady pro rozhodnutí:

  • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0 – 1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření)

  • Výsledky v testování z anglického jazyka, testování vychází z učebnice pro 5. ročník Kid's Box 4, podrobnosti naleznete v přehledu učiva pro angličtinu

  • Výsledky z testování druhého cizího jazyka (viz požadavky níže)
    Žáci, kteří kromě angličtiny nemají znalosti z žádného dalšího cizího jazyka zkoušku nekonají.
    Tito žáci budou od 6. ročníku začínat španělštinou jako začátečníci

  • Přijímací pohovor - pravděpodobnost úspěšného zařazení do nového kolektivu

  • Zvážení ředitelky školy

 

Požadavky na testování z němčiny

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 +početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), Já a moje rodina, škola(školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena),podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba "von", časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky "im", "um", "am" v časových údajích, předložka "in" ve 3. a 4. pádě, předložky "zu" a "mit" + vazby, množné číslo známých pod. jmen, zápor "nicht" a "kein".

3. Komunikativní dovednosti - Dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

 

Požadavky na testování ze španělštiny

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Obsah učiva:

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

 

Požadavky na testování z francouzštiny

1.díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mám-nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:

Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

Naposledy změněno čtvrtek, 28 květen 2020 13:59

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019