Mezinárodní divadelní projekt KRABAT

Napsal(a)

Naše škola spolupracuje od roku 1998 s Martin - Niemöller - Gesamtschule v německém Bielefeldu. Společně s touto školou jsme vytvořili již 4 divadelní mezinárodní představení, dvakrát s podporou programu celoživotního vzdělávání EU "Comenius," dvakrát jsme se do organizace pustili sami.

Témata byla různá: aktualizovaná řecká bajka Philomel s protidrogovou tématikou, Čapkova Válka s mloky, kterou jsme hráli společně s holandskou školou, německá pohádka Louskáček či legenda O meči sv. Václava podle Františka Langera.

Pro roky 2012–2014 se nám opět podařilo získat grant z programu Comenius. Tentokrát jsme si vybrali představení na motivy knížky Krabat od Otfrieda Preusslera. Je to původně lužickosrbská legenda z česko - německo - polského pomezí. Proto se k nám přidalo polské gymnázium z Jelenie Gory.

Projekt probíhá v několika fázích. Nejprve se uskutečnilo na podzim roku 2012 přípravné setkání v Jelenie Goře. Zde se potkali učitelé, někteří herci i dokumentaristé. Programem byla příprava budoucího představení - scénář ve všech třech jazycích, domluva o rozdělení rolí, střídání jazyků a herců na podiu, příprava kostýmů, hudby, technické zázemí a další organizační věci. Na základě tohoto setkání pracovaly všechny skupiny doma ve svých školách na zvládnutí rolí, tanců, písniček, ušití kostýmů a pod. Učitele pak čekala organizační příprava na vlastní představení a zahraniční pobyty.

Celá práce vyvrcholila na přelomu května a června 2013. Všichni aktéři projektu, tj. herci, učitelé i dokumentaristé, se sešli na týdenním workshopu v německém Bielefeldu. Po náročné práci, trvající často až do pozdního večera, se podařilo secvičit představení tak, aby bylo srozumitelné ve všech třech zemích. Vyvrcholením byla podařená premiéra. Pak jsme odjeli do Prahy. Zdejší pobyt i samotné představení bylo poznamenáno povodní. Přesto se velmi povedlo a diváci odcházeli nadšeni. Nejvydařenějším představením však bylo to polské. Asi proto, že jsme hráli jsme v opravdovém divadle a herci si byli svými rolemi již jisti.

Poslední částí projektu je zpracování výstupů. V lednu 2014 jsme se sešli na třídenním workshopu v Praze. Zde jsme se domluvili na tom, jaké výstupy která škola zpracuje. Každá škola zvolila jinou formu - od filmu přes klipy, trička, plakát na sloupu až po anketu o tom, co dal celý projekt jeho aktérům.

Z projektu si všichni jeho účastníci do života odnáší mnoho: zkušenosti s opravdovou hereckou prací, rozvoj jazykových dovedností, nová přátelství a v neposlední řadě poznání sama sebe v náročných a vypjatých situacích. Pro někoho znamenal projekt pobídku k usilovnějšímu jazykovému studiu, někdo získal sebevědomí, někdo se naopak zamyslel nad svým přístupem k práci či některými jinými vlastnostmi.

Mgr. Jana Libichová, vedoucí projektu

Odkazy

Výstupy a materiály k projektu pro účely závěrečné zprávy / Aufführungen und Materialen

Oficiální stránky projektu

Naposledy změněno pondělí, 17 říjen 2022 22:55

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024