Mgr. Eva Turoková

Napsal(a)

učitelka 2.stupně - dějepisu, občanská výchova

Vzdělání
Pedagogická fakulta, obor ruský jazyk – občanská nauka
Filozofická fakulta, obor dějepis

Další vzdělávání
Cesty minulosti, Využití moderních technologií při výuce, Groupware Google, Projekt Občan, Brána jazyků AJ.

Aktivity ve škole
Třídní učitelka, vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů, organizace exkurze do Terezína, školního kola dějepisné olympiády.

Zájmy
Četba, dějiny, náš pes, divadlo, domácí práce.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Ve škole jsem měla ráda humanitní předměty – češtinu, ruštinu, dějepis, bavila mě i chemie nebo biologie.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021